PM-2013-11: Administrative bestemmelser - endringer av satser

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2013-12-06
PublisertPM-2013-11
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 10.9.1, 10.11.1.2, 10.11.3, 10.12.2 og 10.14.2.

PM-2013-11 Administrative bestemmelser - endringer av satser 

Dato: 06.12.2013

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 10.9.1, 10.11.1.2, 10.11.3, 10.12.2 og 10.14.2 

STØTTE TIL VELFERDSTILTAK (pkt 10.9.1)

Følgende sats gjelder med virkning fra 1. januar 2014:

Tilskuddet til velferdstiltak inntil kr 435,- pr. ansatt pr. år. 

REPRESENTASJON INNENLANDS (pkt 10.11.1.2)

Følgende satser gjelder fra 1. januar 2014:

Lunsj/middag: inntil kr 1 174,- pr. person

Enklere lunsj/mottakelse: inntil kr 431,- pr. person 

BEVERTNING - GODTGJØRING TIL MAT VED MØTER, KONFERANSER MV. (pkt 10.11.3)

Følgende satser gjelder fra 1. januar 2014:

a)Arrangementer under 3 timer kr 163,- pr deltaker
b)Arrangementer over 3 timer kr 367,- pr deltaker
c)Langvarige arrangementer kr 535,- pr deltaker 

PENSJONISTAVLØNNING (pkt 10.12.2)

Fra 1. januar 2014 er godtgjøringen kr 180,- pr. faktisk arbeidet time. 

STYRER, RÅD OG UTVALG (pkt 10.14.2)

De tidligere sentralt fastsatte satsene for utvalgsgodtgjøring er opphevet og erstattet av veiledende satser. Fullmakt til å fastsette timesats for utvalgsgodtgjøring ble med virkning fra 1. juli 2005 delegert til fagdepartementet. Følgende veiledende satser gjelder for utvalgsgodtgjøring fra 1. januar 2014: 

Leder og medlemmer

Leder: kr 534,- pr. time

Øvrige medlemmer: kr 405,- pr. time 

Selvstendig næringsdrivende

Arbeider i møter: kr 1 114,- pr. time

Møteforberedelser: kr 405,- pr. time 

Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste

Dokumentert tap i arbeidsinntekt inntil kr 1 777,- pr. dag.

Tapt arbeidsinntekt som ikke kan dokumenteres, men som kan sannsynliggjøres, kan dekkes med inntil kr 715,- pr. dag.

Der virksomheten opererer med faktureringskrav til den enkelte medarbeider, kan tapte inntekter for virksomheten dekkes av oppdragsgiver. Det presiseres at fullmakten til å dekke slike utgifter tilligger fagdepartementet. Fra 1. januar 2014 har FAD fastsatt en veiledende sats på kr 1 170,-pr. time + merverdiavgift. 

Etter fullmakt

Merethe Foss Liverud

statens personaldirektør 

Per Kristian Knutsen

ass statens personaldirektør 

Saksbehandlere:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf 22 24 48 01