PM-2013-12: Særavtale for reiser innenlands for statens regning - nye satser

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2013-12-11
PublisertPM-2013-12
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.2.

PM 2013-12 Særavtale for reiser innenlands for statens regning - nye satser 

Dato: 11.12.2013

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.2 

Etter bestemmelsen i «Særavtale for reiser innenlands for statens regning» § 16 ble partene enige om følgende satser, med virkning fra 1. januar 2014:

§ 6. Bruk av egen bil

Pkt. 2. Satser for kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil:

b)Over 10 000 km i kalenderåret: Satsen økes til kr 3,45 pr. km.

Pkt. 4. Når det er nødvendig med tilhenger: Satsen økes til kr 1,00 pr. km.

§ 7. Bruk av andre egne fremkomstmidler

Pkt. 2. Satser for kilometergodtgjørelse ved bruk av andre egne fremkomstmidler:

e.Båt med motor fra og med 50 hk: Satsen økes til kr 7,50 pr km.
g.Andre fremkomstmidler: Satsen økes til kr 2,00 pr. km.
§ 9. Kostgodtgjørelse

Pkt. 2.1 For dagsreiser beregnes kostgodtgjørelse slik:

a)For reiser inntil 5 timer tilstås en legitimert sats. Satsen økes til kr 180,-.
b)For reiser mellom 5 timer og inntil 9 timer. Satsen økes til kr 200,-.
c)For reiser mellom 9 timer og inntil 12 timer. Satsen økes til kr 310,-.
d)For reiser over 12 timer satsen økes til kr 510,-.

Merknad: Trekk ved kostgodtgjørelse ved dagsreiser, lunsj kr 200,-, middag kr 250,- dog ikke ut over satsenes størrelse.

Pkt. 2.2 Kostgodtgjørelse ved overnatting:

a)For reiser fra og med 12 timer: Satsen økes til kr 690,-.
§ 10. Nattillegg

Pkt. 3 Ulegitimert nattillegg ved overnatting: Satsen økes til kr 420,-.

Pkt. 4 Legitimerte utgifter til overnatting eller tilsvarende: Satsen økes tilkr 1 650,-.

Virkningstidspunktet for de nye satsene i avtalen gjelder fra 1. januar 2014.

Den administrative satsen for forpleining økes til kr 100,-. 

Etter fullmakt

Merethe Foss Liverud

statens personaldirektør 

Per Kristian Knutsen

ass. statens personaldirektør 

Eventuelle henvendelser:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf. 22244801

reiseregulativene@fad.dep.no