PM-2013-13: Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting - nye satser.

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2013-12-11
PublisertPM-2013-13
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.23.

PM-2013-13 Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting - nye satser 

Dato: 11.12.2013

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.23 

Etter bestemmelsen i «Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting» § 5, er partene enige om følgende satser, med virkning fra 1. januar 2014:

§ 2. Kostgodtgjørelse - dagsreiser

Pkt. 2) For reiser mer enn 15 km fra det faste arbeidsstedet eller fra reisens utgangspunkt godtgjøres merutgifter til kost når det ikke er mulig/hensiktsmessig - med bakgrunn i oppdragets karakter - å innta måltidet på eget arbeidssted slik:

b)For reiser fra og med 9 timer inntil 12 timer tilstås en legitimert sats på inntilkr 200,-.
c)For reiser over 12 timer tilstås en legitimert sats på inntil kr 310,-.

Merknad:

Pkt. 3) Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, dekkes ikke legitimerte utgifter etter a) og b). For reiser over 12 timer etter c) foretas måltidstrekk for påspandert lunsj kr 120,-. Påspandert middag kr 190,-. Arbeidsgiver kan dekke legitimerte utgifter utover disse beløpene med inntil kr 310,- etter pkt. c). 

Etter fullmakt

Merethe Foss Liverud

statens personaldirektør 

Per Kristian Knutsen

ass. statens personaldirektør 

Eventuelle henvendelser:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf. 22244801   reiseregulativene@fad.dep.no