PM-2014-1: Statens personalskjemaer.

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2014-02-12
PublisertPM-2014-1
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 12

PM-2014-1 Statens personalskjemaer

Dato: 12.02.2014

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 12 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) informerer om at følgende skjemaer er oversatt til engelsk:

-Arbeidsavtale (P-0031-4E)
-Melding om prøvetidsreglene (P-0031-3E)
-Taushetserklæring (S-0138-E)

Skjemaene er tilgjengelige i formatet Word og PDF, og finnes på følgende adresse: www.regjeringen.no/personalskjemaer 

Etter fullmakt 

Merethe Foss

statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Eventuelle henvendelser:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf. 22244801