PM-2014-2: Særavtale om trekk i lønn for medlemskontingent

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2014-03-26
PublisertPM-2014-2
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.12.

PM-2014-2 Særavtale om trekk i lønn for medlemskontingent

Dato: 26.03.2014

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.12 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene ble enige om å prolongere gjeldende Særavtale om trekk i lønn for medlemskontingent med virkning fra 1. april 2014 til og med 31. mars 2016, se SPH pkt. 9.12.

Dersom en organisasjon fremsetter ønske om at medlemskontingenten blir trukket i ansattes lønn, må den praktiske gjennomføringen fastsettes etter drøftelse med den ansattes organisasjon.

Det forutsettes at tjenestemannsorganisasjonene på samme måte som tidligere, fremlegger skriftlig samtykke fra medlemmene i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-15. 

Etter fullmakt 

Merethe Foss

statens personaldirektør 

Per Kristian Knutsen

ass statens personaldirektør 

Eventuelle henvendelser:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf. 22244801