PM-2014-3: Statens personalhåndbok publiseres nå av Lovdata.

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2014-04-01
PublisertPM-2014-3
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok.

PM-2014-3 Statens personalhåndbok publiseres nå av Lovdata

Dato: 01.04.2014

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok 

Statens personalhåndbok (SPH) publiseres nå av Lovdata. En åpen løsning med forbedret søkefunksjon er gratis tilgjengelig for alle på Lovdata.no/sph. Personalhåndboken vil midlertidig være tilgjengelig fra eksisterende lenker.

Den nye elektroniske SPH inneholder flere verktøy for brukerne av personalhåndboken. Gjennom Lovdata Pro kan man registrere seg som personlig bruker av Lovdata og SPH. Dette gir mulighet for å lagre egne merknader til bestemmelsene og egne mapper med informasjon (utvalg), som også kan deles med grupper av brukere.

SPH på Lovdata.no/pro vil være tilgjengelig for de ansatte gjennom virksomhetenes eksisterende brukeravtaler med Lovdata. Den enkelte ansatte får tilgang til Lovdata Pro ved å bruke virksomhetens brukernavn og passord, og deretter registrere en egen personlig id.

Lovdata.no finnes informasjon og veiledning om bruk av Lovdata Pro. 

Etter fullmakt 

Merethe Foss

statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Saksbehandler:

Eirik Utstumo, tlf. 22244836