PM-2014-15: Skattetrekk for gruppelivsordningen

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2014-11-07
PublisertPM-2014-15
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7.3.23.

PM-2014-15 Skattetrekk for gruppelivsordningen 

Dato: 7.11.2014

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7.3.23 

Den enkelte tjenestemann blir beskattet for den fordel gruppelivsordningen i staten utgjør, jf. hovedtariffavtalen § 23.

Premien for skatteåret 2015 er fastsatt til kr 1 265,- pr. år pr. tilsatt som er omfattet av gruppelivsordningen.

Denne premien skal arbeidsgiver innberette på den enkelte arbeidstakers lønns- og trekkoppgave under kode 116-A for 2015 slik at beløpet fremkommer på den enkeltes selvangivelse for 2015. Kommende selvangivelse gjelder året 2014, og premien som skal føres opp under nevnte pkt 2.1.1, er kr 1 220,-, jf. PM-2013-8.

Deltidstilsatte fordelsbeskattes med full premie. For deltidstilsatte med flere stillingsforhold i staten, må de enkelte arbeidsgivere innbyrdes bli enige om hvem som skal føre opp premien på lønnsoppgaven, slik at arbeidstakeren ikke blir fordelsbeskattet med mer enn full premie.

For de som er tilsatt kun en del av året, avkortes premien etter antall påbegynte måneder/12.

Lærlinger er delvis omfattet av gruppelivsordningen etter Særavtale for lærlinger jf. pkt. 9.10 i SPH. Premien for lærlinger er for kalenderåret 2015 fastsatt til kr 633,-. 

Etter fullmakt

Per Kristian Knutsen

kst. statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Saksbehandler:

Grete Molle Torgersen, tlf 22244819