PM-2014-16: Ny lederplakat - kjennetegn ved god ledelse i staten

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2014-11-10
PublisertPM-2014-16
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

PM-2014-16 Ny lederplakat - kjennetegn ved god ledelse i staten 

Dato: 10.11.2014

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen 

Regjeringen har store forventninger til lederne og vil vise dem tillit. Det er viktig at ledere tar ansvar og utnytter sitt handlingsrom. Det er utarbeidet en ny lederplakat. Plakaten formidler overordnede forventninger til ledere og viktige kjennetegn ved god ledelse. Den skal være en støtte for ledere og brukes i arbeidet med utvikling av ledelse i staten.

Sammen med lederplakaten er det utarbeidet et sett med lysark, som kan brukes i ledergrupper for å diskutere og dokumentere virksomhetenes utfordringer med god ledelse og de ulike elementene i lederplakaten.  Last ned lederplakat og lysark fra regjeringen.no 

Etter fullmakt

Per Kristian Knutsen

kst. statens personaldirektør 

Oddbjørn Tønder

avdelingsdirektør 

Saksbehandler:

Nina Morrison, tlf 22244743 

Alternativt:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf. 22244801