PM-2014-20: Administrative bestemmelser - endringer av satser

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2014-11-18
PublisertPM-2014-20
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 10.9.1, 10.11.1.2, 10.11.3, 10.12.2 og 10.14.2.

PM-2014-20 Administrative bestemmelser - endringer av satser 

Dato: 18.11.2014

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 10.9.1, 10.11.1.2, 10.11.3, 10.12.2 og 10.14.2. 

STØTTE TIL VELFERDSTILTAK (pkt 10.9.1)

Følgende sats gjelder med virkning fra 1. januar 2015:

Tilskuddet til velferdstiltak inntil kr 444,- pr. ansatt pr. år. 

REPRESENTASJON INNENLANDS (pkt 10.11.1.2)

Følgende satser gjelder fra 1. januar 2015:

Lunsj/middag: inntil kr 1 197,- pr. person.

Enklere lunsj/mottakelse: inntil kr 440,- pr. person. 

BEVERTNING - GODTGJØRING TIL MAT VED MØTER, KONFERANSER MV. (pkt 10.11.3)

Følgende satser gjelder fra 1. januar 2015:

a)Arrangementer under 3 timer kr 166,- pr. deltaker
b)Arrangementer over 3 timer kr 374,- pr. deltaker
c)Langvarige arrangementer kr 546,- pr. deltaker 

PENSJONISTAVLØNNING (pkt 10.12.2)

Fra 1. januar 2015 er godtgjøringen kr 186,- pr. faktisk arbeidet time. 

STYRER, RÅD OG UTVALG (pkt 10.14.2)

De tidligere sentralt fastsatte satsene for utvalgsgodtgjøring er opphevet og erstattet av veiledende satser. Fullmakt til å fastsette timesats for utvalgsgodtgjøring ble med virkning fra 1. juli 2005 delegert til fagdepartementet. Følgende veiledende satser gjelder for utvalgsgodtgjøring fra 1. januar 2015: 

Leder og medlemmer

Leder: kr 552- pr. time

Øvrige medlemmer: kr 418,- pr. time 

Selvstendig næringsdrivende

Arbeider i møter: kr 1 151,- pr. time

Møteforberedelser: kr 418,- pr. time 

Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste

Dokumentert tap i arbeidsinntekt inntil kr 1 836,- pr. dag.

Tapt arbeidsinntekt som ikke kan dokumenteres, men som kan sannsynliggjøres, kan dekkes med inntil kr 738,- pr. dag.

Der virksomheten opererer med faktureringskrav til den enkelte medarbeider, kan tapte inntekter for virksomheten dekkes av oppdragsgiver. Det presiseres at fullmakten til å dekke slike utgifter tilligger fagdepartementet. Fra 1. januar 2015 har KMD fastsatt en veiledende sats på kr 1 209,- pr. time + merverdiavgift. 

Etter fullmakt

Per Kristian Knutsen

kst. statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Eventuelle henvendelser:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf 22 24 48 01