PM-2014-21: Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs - nye satser

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2014-11-26
PublisertPM-2014-21
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.6.

PM-2014-21 Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs - nye satser 

Dato: 26.11.2014

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.6 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene ble i møte 1. september 2014 enige om regulering av satser i «Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs», jf. § 4 med virkning fra og med 1. januar 2015. 

§ 2 Satser

1.For oppdrag på hverdager, utbetales kr 1 260,- pr. døgn.
2.For oppdrag på lørdager/søndager/helligdager/offentlige høytidsdager, utbetales kr 2 521,- pr. døgn.
3.Satser i pkt 1 og pkt 2 beregnes fra avreisetidspunkt fra heliport/kai og til tilbakekomst til heliport/kai.
4.Varer oppdraget 6 timer eller mer inn i nytt døgn, skal det regnes som et helt døgn.
5.Kompensasjon per overnatting i utilfredsstillende kvarter er 90% av den til enhver tid gjeldende sats for ulegitimert nattillegg i «Særavtale for reiser innenlands for statens regning».
6.I spesielle tilfeller kan det søkes KMD om forhøyet sats for pkt. 1 og 2. 

Etter fullmakt 

Per Kristian Knutsen

kst. statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Saksbehandlere:

Else Margrethe Nergård, tlf. 22244946

Ragnar Ihle Bøhn, tlf. 22244898