PM-2014-22: Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested - nye satser

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2014-11-26
PublisertPM-2014-22
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.7.

PM-2014-22 Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested - nye satser 

Dato: 26.11.2014

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.7 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene ble i møte 1. september 2014 enige om regulering av satsene i «Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested», jf. § 8, med virkning fra og med 1. januar 2015. 

§ 3 Skifte av tjenestested og bopel 

Nr. 2:

a)Kostgodtgjørelse: Sannsynliggjorte merutgifter med inntil kr 180,- pr. dag.
b)Legitimerte merutgifter til husleie med inntil kr 9 500,- pr. måned. 

Nr. 3:

Dersom virksomheten sørger for kost og losji, eller kun losji, plikter arbeidstakeren å benytte dette. Ved kun losji utbetales kostgodtgjørelse for sannsynliggjorte merutgifter med inntil kr 180,- pr. dag. 

§ 4 Skifte av tjenestested uten skifte av bopel

a)Sannsynliggjorte reiseutgifter til reise mellom hjemsted og tjenestested på over kr 650,- og inntil kr 2 600,- pr. måned.
b)Sannsynliggjorte merutgifter til kost med inntil kr 180,- pr. arbeidsdag. 

§ 5 Skifte av tjenestested etter søknad 

Nr. 2:

Dersom vilkårene ikke er tilstede, kan arbeidstakeren etter flytting fra sitt tidligere tjenestested, få utbetalt et kompensasjonstillegg på kr 95,- pr. dag i inntil 2 år for føring av 2 husholdninger. 

Etter fullmakt 

Per Kristian Knutsen

kst. statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Eventuelle henvendelser:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf 22244801