PM-2014-24: Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2014-11-27
PublisertPM-2014-24
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.9.

PM 2014-24 Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk 

Dato: 27.11.2014

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.9 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene ble i møte 9. oktober 2014 enige om følgende «Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk». Avtalen gjelder fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember 2017.

Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk

1.Særavtalen gjelder for arbeidstakere som oppholder seg i polare strøk i tjenesteøyemed.
2.Ved opphold i polare strøk utbetales følgende polartillegg:
a)Ordinært polartillegg B 57 - kr 45 600,- (kr 126,70 pr dag).
b)Longyearbyen B 40 - kr 32 000,- (kr 88,90 pr dag).

Tilleggene utbetales for sammenhengende opphold utover 15 døgn. Ved opphold utover 15 døgn utbetales tilleggene fra første dag. Oppholdet regnes fra avreise fastlands-Norge og fram til tilbakekomst fastlands-Norge.

Under ferie eller tjenestereiser utenfor polarområdet beholdes tillegget.

Tilleggene kompenserer ulemper som de spesielle forhold som opphold i polare strøk medfører.

3.Avtalen gjelder fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember 2017. 

Etter fullmakt

Per Kristian Knutsen

kst. statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Saksbehandler:

Eirik Utstumo, tlf. 22244836