PM-2014-25: Opphør av trykking av Statens personalhåndbok

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2014-12-04
PublisertPM-2014-25
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok.

PM 2014-25 Opphør av trykking av Statens personalhåndbok 

Dato: 04.12.2014

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok 

Trykking og distribusjon av en papirbasert utgave av Statens personanalhåndbok (SPH) vil opphøre fra og med 2015.

Statens personalhåndbok (SPH) publiseres elektronisk på Lovdatas åpne nettsted lovdata.no og i Lovdatas løsning for profesjonelle, Lovdata Pro.

SPH på Lovdata innebærer funksjonalitet og brukervennlighet som reduserer behovet for en papirbasert personalhåndbok. Avvikling av den trykte versjonen er i tråd med KMDs satsing på digitalt førstevalg og regjeringens arbeid med fornying, forenkling og forbedring av offentlig forvaltning.

Den elektroniske SPH inneholder flere verktøy for brukerne. Gjennom Lovdata Pro kan ansatte registrere seg som personlig bruker av Lovdata og SPH. Dette gir mulighet for å lagre egne merknader til bestemmelsene og lage egne mapper med dokumenter (utvalg) som kan deles med grupper av brukere.

SPH på Lovdata.no/pro er tilgjengelig gjennom virksomhetenes eksisterende brukeravtaler med Lovdata. Den enkelte ansatte kan få tilgang til Lovdata Pro ved å bruke virksomhetens brukernavn og passord, og deretter registrere en egen personlig id.

lovdata.no finnes informasjon og veiledning om bruk av Lovdata Pro. 

Etter fullmakt

Per Kristian Knutsen

Konst. statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Saksbehandler:

Eirik Utstumo, tlf. 22244836