PM-2014-27: Endringer i rapportering til tjenestemannsregisteret (SST)

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2014-12-17
PublisertPM-2014-27
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.13.4.

PM-2014-27 Endringer i rapportering til tjenestemannsregisteret (SST) 

Dato: 17.12.2014

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.13.4 

Fra og med 1.01.2015 skal tjenestemannsregisteret oppdateres via a-ordningen/a-meldingen. Dette innebærer endringer i dagens form og innhold av registeret. Statistisk sentralbyrå skal fortsatt bistå departementet med datagrunnlaget for statlig tariffområde.

Ved overgang til a-ordningen bortfaller noen av de kjente dataelementene i SSBs overføring av data til SST. For at departementet skal være i stand til å skille mellom ulike grupperinger ved utarbeiding av forhandlingsstatistikk - herunder bl.a. kostnadsberegninger til lønnsoppgjør, beregning av eventuelle sentralt avsatte lokale midler, eller beregning av virksomhetenes kompensasjon etter lønnsoppgjør - ber vi virksomhetene legge til noen spesialmarkeringer (bokstaver/tall) i a-ordningen på enkelte arbeidstakere.

Hvem skal spesialmarkeresHvilke/t spesialmerke i feltet for lønnstrinn
OverenskomstlønteO
Toppledere på lederlønnskontraktA, B, C, D eller E
LagmennL0, L1 eller L2
FørstelagmennL3, L4 eller L5
Arbeidsrettens nestformannL2
Avdelingsleder / nestlederT1A, T2A eller T3A
TingrettsdommerT0
DomstollederT1, T2, T3, T4 eller T5
HøyesterettsdommerH5
Arbeidsrettens formannH5
Riksrevisjonens lederH5
RiksmeklerH5
HøyesterettsjustituariusH6
SivilombudsmannH6
Arbeidstakere som virksomheten har arbeidsgiveransvar for, men som ikke får sin lønn dekket over statsbudsjettetZ
 

Alle spesialmarkeringene skal føres i feltet for lønnstrinn. 

Alle stillinger må kodes etter standard for yrkeskoder - se: http://www.ssb.no/a/yrke/ 

Mer informasjon om A-ordningen: https://www.altinn.no/A-ordningen/ 

Veiledning: https://www.altinn.no/Global/a-ordningen/Veiledning-for-a-meldingen%20pr04112014.pdf 

Virksomhetene må fortsatt opprettholde sine lønns- og personaldatasystemer i tråd med hovedtariffavtalen og lønnsplanene mv i staten og rapportere dette til lønnssentralene. Dvs: Stillingskoder, lønnsrammenummer og lønnsrammealternativer, fast eller midlertidig tilsetting, budsjettkapitler skal fortsatt ligge i lønns- og personalsystemene 

Etter fullmakt

Per Kristian Knutsen

kst. statens personaldirektør 

Grete Antonie Jarnæs

kst. avdelingsdirektør 

Saksbehandlere:

Åsa Kalvaa - ask@kmd.dep.no

Jørn Flemming Nordvik - jfn@kmd.dep.no