PM-2015-1: Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2015-03-09
PublisertPM-2015-1
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 1.10

PM-2015-1 Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten 

Dato: 09.03.2015

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 1.10 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ved Arbeidsgiverpolitisk avdeling har revidert retningslinjene for hvordan lokale varslingsrutiner i staten skal utarbeides.

Retningslinjene gir en oversikt over hva som må være med når statlige virksomheter utformer egne lokale varslingsrutiner. Det er laget utfyllende kommentarer som finnes i et eget vedlegg.

Retningslinjene med vedlegg er publisert på regjeringen.no. 

Etter fullmakt

Per Kristian Knutsen

kst. statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Saksbehandler:

Målfrid Irene Krane, tlf. 22244859