PM-2015-2: Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2015-03-27
PublisertPM-2015-2
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.2.

PM-2015-2 Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands 

Dato: 27.03.2015

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.2 

Det vises til PM-2014-18 hvor Kommunal- og moderniseringsdepartementet orienterte om ny «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands». Avtalen trådte i kraft 1. januar 2015. Avtalen avløste «Særavtale for reiser innenlands for statens regning» og «Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting».

Departementet har foretatt ytteligere presiseringer i kommentarene til avtalen, spesielt til §§ 2, 9 og 10. Se punkt 9.2 i Statens personalhåndbok (www.lovdata.no/sph).

Spørsmål om avtalen kan rettes til reiseregulativene@kmd.dep.no eller postmottak@kmd.dep.no 

Etter fullmakt 

Per Kristian Knutsen

kst. statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Saksbehandlere:

Nina Therese Evensen

Målfrid Krane