PM-2015-6: Statlige virksomheters innrapportering via A-ordningen

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2015-09-25
PublisertPM-2015-6
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.13.4

PM-2015-6 Statlige virksomheters innrapportering via A-ordningen 

Dato: 25.09.2015

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.13.4 

Fra og med 2015 baseres Statens sentrale tjenestemannsregister på innrapporterte opplysninger fra virksomhetene via A-ordningen.

Etter å ha mottatt statistikkgrunnlaget fra Statistisk sentralbyrå for mars 2015 ser vi at det er flere viktige opplysninger som mangler i innrapporteringene fra virksomhetene. Korrekt innrapportering er avgjørende for å kunne beregne gjennomsnittlig årslønnsvekst i staten samt refusjon av merutgifter av lønnsoppgjøret for bruttobudsjetterte virksomheter.

Departementet ber derfor spesielt om at virksomhetene korrekt rapporterer inn:

-Lønnstrinn
-Stillingsprosent
-Styrkkode

[...]**

I tillegg understrekes viktigheten av at spesialmarkeringer skjer i henhold til PM-2014-27:

Hvem skal spesialmarkeresHvilke/t spesialmerke i feltet for lønnstrinn
OverenskomstlønteO
Toppledere på lederlønnskontraktA, B, C, D, E
LagmennL0, L1 eller L2
FørstelagmennL3, L4 eller L5
Arbeidsrettens nestformannL2
Avdelingsleder/ nestlederT1A, T2A eller T3A
TingrettsdommerT0
DomstollederT1, T2, T3, T4 eller T5
HøyesterettsdommerH5
Arbeidsrettens formannH5
Riksrevisjonens lederH5
RiksmeklerH5
HøyesterettsjustituariusH6*
SivilombudsmannH6*
Arbeidstakere som virksomheten har arbeidsgiveransvar for, men som ikke får sin lønn dekket over statsbudsjettetZ*
 
*Ved en inkurie ble kodene angitt feil ved publisering, kodene er rettet 21. oktober 2015.
**Følgende setning fjernet 2. november 2015: Timelønte og honorarlønte innrapporteres uten stillingsprosent.
 

Etter fullmakt 

Per Kristian Knutsen

kst. statens personaldirektør 

Grete Antonie Jarnæs

kst. avdelingsdirektør 

Saksbehandlere:

Marie Gisetstad Andersen - maga@kmd.dep.no

Jørn Flemming Nordvik - jfn@kmd.dep.no