PM-2015-9: Administrative bestemmelser - endring av satser

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2015-11-20
PublisertPM-2015-9
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 10.9.1, 10.11.1.2, 10.11.3, 10.12.2 og 10.14.2.

PM-2015-9 Administrative bestemmelser - endring av satser 

Dato: 20.11.2015

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 10.9.1, 10.11.1.2, 10.11.3, 10.12.2 og 10.14.2 

STØTTE TIL VELFERDSTILTAK (PKT. 10.9.1)

Følgende sats gjelder med virkning fra 1. januar 2016:

Tilskuddet til velferdstiltak inntil kr 450,- pr. ansatt pr. år. 

REPRESENTASJON INNENLANDS (pkt. 10.11.1.2)

Følgende satser gjelder fra 1. januar 2016:

Lunsj/middag: inntil kr 1.227,- pr. person.

Enklere lunsj/mottakelse: inntil kr 451,- pr. person. 

BEVERTNING - GODTGJØRING TIL MAT VED MØTER, KONFERANSER MV. (pkt. 10.11.3)

Følgende satser gjelder fra 1. januar 2016:

a)Arrangementer under 3 timer kr 170,- pr. deltaker.
b)Arrangement over 3 timer kr 383,- pr. deltaker.
c)Langvarige arrangement kr 560,- pr. deltaker. 

PENSJONISTAVLØNNING (pkt. 10.12.2)

Fra 1. januar 2016 er godtgjøringen kr 191,- pr. faktisk arbeidet time. 

STYRER, RÅD OG UTVALG (PKT. 10.14.2)

De tidligere sentralt fastsatte satsene for utvalgsgodtgjøring er opphevet og erstattet av veiledende satser. Fullmakt til å fastsette timesats for utvalgsgodtgjøring ble med virkning fra 1. juli 2005 delegert til fagdepartementet. Følgende veiledende satser gjelder for utvalgsgodtgjøring fra 1. januar 2016: 

Leder og medlemmer

Leder: kr 567,- pr. time.

Øvrige medlemmer: kr.429,- pr. time. 

Selvstendig næringsdrivende

Arbeider i møter: kr 1.182,- pr. time.

Møteforberedelser: kr 429,- pr. time. 

Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste

Dokumentert tap i arbeidsinntekt inntil kr 1.886,- pr. dag.

Tapt arbeidsinntekt som ikke kan dokumenteres, men som kan sannsynliggjøres, kan dekkes med inntil kr 758,- pr. dag.

Der virksomheten opererer med faktureringskrav til den enkelte medarbeider, kan tap av inntekter for virksomheten dekkes av oppdragsgiver. Det presiseres at fullmakten til å dekke slike utgifter tilligger fagdepartementet. Fra 1. januar 2016 har KMD fastsatt en veiledende sats på kr 1.242,- pr. time + merverdiavgift. 

Etter fullmakt

Oddbjørn Tønder

fung. statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Eventuelle henvendelser:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf. 22 24 48 01