PM-2015-11: Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested - nye satser

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2015-11-23
PublisertPM-2015-11
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.7.

PM-2015-11 Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested - nye satser 

Dato: 23.11.2015

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.7

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene ble i møte 28. oktober 2015 enige om regulering av satsene i «Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested», jf. § 8 med virkning fra og med 1. januar 2016.

§ 3. Skifte av tjenestested og bopel

2.Fra den 29. dagen og inntil 100 uker:
a)Kostgodtgjørelse: Sannsynliggjorte merutgifter med inntil kr 185,- pr. dag.
b)Legitimerte merutgifter til husleie med inntil kr 9.750,- pr. måned.

Medfører oppholdet særlige store utgifter (hotellopphold o.l.), kan virksomheten dekke legitimerte utgifter til kost og losji.

3.Dersom virksomheten sørger for kost og losji, eller kun losji, plikter arbeidstakeren å benytte dette. Ved kun losji utbetales kostgodtgjørelse for sannsynliggjorte merutgifter med inntil kr 185,- pr. dag.

§ 4. Skifte av tjenestested uten skifte av bopel

a)Sannsynliggjorte reiseutgifter til reise mellom hjemsted og tjenestested på over kr 680,- og inntil kr 2.850,- pr. måned.
b)Sannsynliggjorte merutgifter til kost med inntil kr 185,- pr. arbeidsdag. 

Etter fullmakt

Oddbjørn Tønder

fung. statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Saksbehandlere:

Reidun Slåen, tlf. 22244823

Ragni Myksvoll Singh, tlf. 22244764