PM-2015-12: Særavtale om lønns- og personalregistre m.m.

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2015-11-23
PublisertPM-2015-12
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.13.1

PM-2015-12 Særavtale om lønns- og personalregistre m.m. 

Dato: 23.11.2015

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen.

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.13.1

Særavtale om lønns- og personalregistre m.m. gjelder i henhold til avtalens § 14 til og med 31. desember 2015.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene ble i møte 16. november 2015, enige om å prolongere avtalen til og med 31. desember 2016. 

Etter fullmakt

fung. statens personaldirektør

Oddbjørn Tønder 

Grete Antonie Jarnæs

kst. avdelingsdirektør 

Eventuelle henvendelser:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf. 22244801