PM-2015-16: Hovedavtalen i staten

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2015-12-02
PublisertPM-2015-16
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 8.

PM-2015-16 Hovedavtalen i staten 

Dato: 02.12.2015

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 8 

Den 27. november 2015 ble staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene enige om å forlenge «Hovedavtalen i staten» fra 1. januar 2016 til og med 31. desember 2016. 

Etter fullmakt

Statens personaldirektør

Gisle Norheim 

avdelingsdirektør

Yvonne Larssen

Eventuelle henvendelser:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf 22244801