PM-2016-2: Tjenestemenns lønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2016-03-10
PublisertPM-2016-2
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 10.25.

PM-2016-2 Tjenestemenns lønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet 

Dato 10.03.2016

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 10.25 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med hovedsammenslutningene og med tilslutning fra de mest berørte departementene utarbeidet en oversikt (retningslinjer) over lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde for statsansatte som utfører tjeneste i utlandet.

Retningslinjene vil bli tatt inn i SPH punkt 10.25 under overskriften tjenestemenns lønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet, og gjøres gjeldende fra 1. mai 2016. Nåværende punkt 10.25 og punkt 9.20 utgår fra samme tidspunkt.

For å lese retningslinjene se her: pdf.gif  

Etter fullmakt 

Gisle Norheim

statens personaldirektør 

Grete A. Jarnæs

avdelingsdirektør 

Eventuelle henvendelser:

Else Margrethe Nergård, tlf. 22244946

Bente Kraugerud, tlf. 22244806