PM-2016-5: Veileder til karanteneloven

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2016-05-09
PublisertPM-2016-5
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 1.9.

PM 2016-5 Veileder til karanteneloven 

Dato: 09.05.2016

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 1.9 

Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven) trådte i kraft 1. januar 2016. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har utarbeidet en veileder til karanteneloven som er publisert på regjeringen.no. Det er i tillegg opprettet en egen temaside på www.regjeringen.no/karantene. Her ligger alt som er relevant for karanteneloven samlet, inkludert meldingsskjema.

Karantenelovens formål er å bidra til å sikre tilliten til forvaltningen og tilliten til det politiske systemet. Loven gir regler om ileggelse av karantene og saksforbud når embets- og tjenestemenn går over til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller etablerer næringsvirksomhet. Videre inneholder loven regler om informasjonsplikt for embets- og tjenestemenn i forbindelse med overganger som omfattes av loven, samt om rett til godtgjørelse dersom tiltredelse i ny stilling eller etablering av næringsvirksomhet må utsettes på grunn av karantene.

Karanteneloven har også regler om restriksjoner knyttet til funksjoner og arbeidsoppgaver når statsråder, statssekretærer eller politiske rådgivere tiltrer et embete eller en stilling i et departement. 

Etter fullmakt

Gisle Norheim

statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Saksbehandlere:

Anne Kirsti Lunde, telefon 22 24 48 38

Daniel Elias Q. Møgster, telefon 22 24 70 42