PM-2016-10: Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2016 mv.

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2016-06-27
PublisertPM-2016-10
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7

PM 2016-10 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2016 mv. 

Dato: 27.06.2016

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7. 

Ved hovedtariffoppgjøret våren 2016 ble det inngått en hovedtariffavtale mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Akademikerne, og en hovedtariffavtale mellom staten ved KMD og LO Stat, Unio og YS Stat. Avtalene gjelder for perioden 1. mai 2016 til 30. april 2018.

Akademikerne akseptert tilbudet fra staten 30. april, mens LO Stat, Unio og YS Stat aksepterte Riksmeklers forslag 21. juni, etter uravstemning.

Avtalen og meklingsforslaget, samt de budsjettmessige konsekvenser, er lagt fram for Stortinget i en egen proposisjon (Prop. 136 S), som ble behandlet og vedtatt 16. juni 2016.

De to hovedtariffavtalene i staten kan dermed iverksettes med virkning fra 1. mai 2016.

De nye hovedtariffavtalene og lønnstabellene er lagt ut på departementets hjemmeside - Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018 

Etter fullmakt

Gisle Norheim

statens personaldirektør 

Grete A. Jarnæs

avdelingsdirektør 

Eventuelle henvendelser:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf. 22244801