PM-2016-11: Om registrering i a-ordningen - særlig om lønnstrinn

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2016-09-16
PublisertPM-2016-11
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen.

PM-2016-11 Om registrering i a-ordningen - særlig om lønnstrinn 

Dato: 16.09.2016

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen 

I det siste rapportgrunnlaget vi har mottatt fra a-ordningen mangler lønnstrinn for et stort antall ansatte. Dette er en helt nødvendig opplysning for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Arbeidsgiverpolitisk avdeling (APA) i våre analyser og beregning av de ulike komponentene i utbetalt lønn.

Det er derfor viktig at lønnstrinn blir rapportert inn via a-ordningen. Dette gjelder selv om det fra mai brukes to A-tabeller, og selv om det ikke er mulig å angi hvilken tabell som følges for den enkelte ansatte. KMD vil inntil videre selv beregne skillet mellom de to tabellene. I tillegg minner vi om PM-2014-27 om å bruke bokstavkoder i lønnstrinnsfeltet for visse grupper ansatte.

Vi ber derfor om at lønnssentralene kontrollerer egne innrapporteringer av lønnstrinn for perioden tilbake til mai i år, og ev. sender inn erstatningsmeldinger.

Vi vet at mangler i rapportering av lønnstrinn kan ha flere årsaker, bl.a. tekniske årsaker, og ikke nødvendigvis at lønnstrinnsfeltet har blitt utelatt av lønnssentralene.

Vi vil samtidig minne om behovet for korrekt utfylling av noen andre nødvendige variabler og særlig å oppdatere disse ved eventuelle endringer over tid. Vi viser spesielt til start- og stoppdatoer, stillingsprosent og yrkeskoder. Våre tall hentes fra innrapporterte tall i a-ordningen/altinn så det er viktig å følge med på informasjon og særlig nyhetsbrev der; https://www.altinn.no/no/a-ordningen/Nyheter/ 

Etter fullmakt

Gisle Norheim

statens personaldirektør 

avdelingsdirektør

Grete Antonie Jarnæs 

Saksbehandler:

Jørn Flemming Nordvik, tlf. 22244962