PM-2016-13: Diverse særavtaler i staten som videreføres

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2016-10-19
PublisertPM-2016-13
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.10, 9.14, 9.17 og 9.24

PM-2016-13 Diverse særavtaler i staten som videreføres 

Dato: 19.10.2016

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.10, 9.14, 9.17 og 9.24 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene har blitt enige om å videreføre følgende særavtaler:

Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten (SPH pkt. 9.10)

Avtalen gjelder fra og med 1. mai 2016 og gjelder til og med 30. april 2018. 

Særavtale om opplærings- og utviklingsmidler - OU-midler (SPH pkt. 9.14)

Avtalen gjelder fra og med 1. mai 2016 og gjelder til og med 30. april 2017. 

Avtale om medregning av permisjon uten lønn og annet midlertidig fravær om pensjonsgivende tjenestetid i Statens pensjonskasse (permisjonsavtalen) (SPH pkt. 9.17)

Avtalen gjelder fra og med 1. juli 2016 til og med 31. desember 2017. 

Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet (SPH pkt. 9.24)

Avtalen gjelder med virkning fra og med 1. desember 2016 til og med 30. november 2017. 

Etter fullmakt

Gisle Norheim

statens personaldirektør 

Grete Antonie Jarnæs

avdelingsdirektør 

Eventuelle henvendelser:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf. 22244801