PM-2016-14: Nytt traineeprogram i staten for personer med nedsatt funksjonsevne

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2016-10-28
PublisertPM-2016-14
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 1.6.1

PM 2016-14 Nytt traineeprogram i staten for personer med nedsatt funksjonsevne 

Dato: 28.10.2016

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 1.6.1

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Difi vil sette i gang nytt traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Oppstart planlegges fra våren 2017.

Alle statlige virksomheter fikk tidlig i juni 2016 et brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med en invitasjon om å delta. Den opprinnelige fristen for å si fra om at virksomheten har mulighet for å delta var før sommerferien. I første omgang var det et for lite antall virksomheter som meldte interesse. Vi arbeider derfor med å få med flere, og mange nok til å kunne starte opp.

Vi oppfordrer særlig virksomheter som ikke tidligere har hatt traineer til å delta.

Virksomhetene oppfordres til å stille til rådighet faste eller midlertidige stillinger som kan lyses ut for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning, innen rammen av et nytt program med varighet 1 1/2 år. Intensjonen er å gjøre dette på samme måte som det er gjort tidligere, og vi håper å kunne lyse ut 30-40 stillinger våren 2017.

Virksomhetene som vil delta i det nye traineeprogrammet gir beskjed om dette pr epost til godtfred.boen@kmd.dep.no så snart som mulig - og innen 20. november 2016. Vær vennlig å oppgi navn, tlf. nr. og e-post på kontaktperson i virksomheten.

Mer informasjon på www.regjeringen.no/trainee 

Etter fullmakt

Gisle Norheim

statens personaldirektør 

Oddbjørn Tønder

avdelingsdirektør 

Saksbehandler:

Godtfred Bøen, tlf. 22244846