PM-2016-15: Nettkurs i samarbeid og medbestemmelse

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2016-11-17
PublisertPM-2016-15
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 1.5 og 8.

PM-2016-15 Nettkurs i samarbeid og medbestemmelse

Dato: 17.11.2016

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 1.5 og 8

1. Innledning

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har i løpet av de siste årene utviklet en rekke digitale nettkurs. Utvikling av slike kurs har vært et satsingsområde i arbeidet med sentral kompetanseutvikling i staten.

Våren 2016 ble blant annet nettkurset «Samarbeid og medbestemmelse» lansert. Kurset er utviklet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene (LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat).

2. Om nettkurset

læringsplattformen.difi.no finner du kurset klart for nedlastning. Nettkurset er gratis å bruke og har som målsetting å styrke partssamarbeid og som retter seg mot ledere, tillitsvalgte og HR/personal.

Nettkurset er delt i tre deler.

Del 1: Regelverk

For å få til samarbeid og medbestemmelse i virksomheten må du ha god kjennskap til lov- og avtaleverket. Du får filmer, e-læring, quiz, podkast, verktøy og lenker til lov- og avtaleverk som angår hovedavtalen, hovedtariffavtalen og tjenestemannsloven.

Del 2: Samarbeid til det beste for virksomhetene

Godt samarbeid krever tydelige rammer og god samhandling. Her får du mulighet til å bevisstgjøre deg om dine samarbeidsstiler, og du kan lage egen handlingsplan med mål for å utvikle din samarbeidskompetanse. Du får tilgang til teori og modeller, sjekklister, maler og skjemaer til hjelp i samarbeidsprosesser.

Del 3: Samarbeid i praksis

Bli kjent med ledere og tillitsvalgte i en statlig virksomhet, og se saker hvor regelverket er i bruk og utfordringer oppstår i samhandling mellom leder og tillitsvalgte. Du får se og løse dilemmaer fra både leders og tillitsvalgtes rolle.

3. Pedagogisk veileder til kurset

Pedagogisk veileder er utviklet i samarbeid med pilotvirksomheter i forvaltningen. Den pedagogiske veiledningen skal gi virksomhetene råd og tips til hvordan virksomhetene kan skreddersy og implementere opplæringen i virksomheten. Veilederen gir nødvendig informasjon, tips og oversikter over hvordan man kan kombinere nettkurset med samlinger og dilemmatreninger, tips til fasilitator og forslag til hvordan evaluere samarbeidet.

4. Ta kurset i bruk

KMD oppfordrer virksomhetene til å ta kurset i bruk.

Difi ønsker at dere deler erfaringer dere gjør med dem. Var det nyttig å jobbe med dette?

Har dere ideer til andre måter å utnytte nettkurset på, som kan skape aktivitet og læring?

Send Difi noen ord på e-postadressen kurs@difi.no

Lykke til! 

Etter fullmakt

Gisle Norheim

statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Saksbehandler:

Målfrid Irene Krane, tlf. 22244859