PM-2016-16: Særavtaler i staten som videreføres

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2016-11-30
PublisertPM-2016-16
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.11, 9.13

PM-2016-16 Særavtaler i staten som videreføres 

Dato: 30.11.2016

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.11, 9.13 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene har blitt enige om å videreføre følgende to særavtaler: 

Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv. (SPH pkt. 9.11)

Avtalen videreføres og gjelder fra og med 1. januar 2017 til og med 31. desember 2019. 

Særavtale om lønns- og personalregistre m.m. (SPH pkt. 9.13)

Avtalen er prolongert fra og med 1. januar 2017 til og med 31. desember 2017. 

Etter fullmakt

Gisle Norheim

statens personaldirektør 

Grete Antonie Jarnæs

avdelingsdirektør 

Eventuelle henvendelser:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf. 22244801