PM-2016-17: Skattetrekk for gruppelivsordningen

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2016-11-30
PublisertPM-2016-17
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7.3.23.

PM-2016-17 Skattetrekk for gruppelivsordningen 

Dato: 30.11.2016

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7.3.23 

Den enkelte tjenestemann blir beskattet for den fordel gruppelivsordningen i staten utgjør, jf. hovedtariffavtalen § 23.

Premien for skatteåret 2017 er fastsatt til kr 1.250,- pr. år pr. tilsatt som er omfattet av gruppelivsordningen. Denne premien skal arbeidsgiver rapportere på a-melding som naturalytelse - skattepliktig del av visse typer forsikringspremie i 2017, slik at beløpet fremkommer på den enkeltes selvangivelse for 2017.

Kommende selvangivelse gjelder året 2016, og premien som skal føres opp under nevnte pkt. 2.1.1, er kr 1.270,-, jf. PM-2015-8.

Deltidstilsatte fordelsbeskattes med full premie. For deltidstilsatte med flere stillingsforhold i staten, må de enkelte arbeidsgivere innbyrdes bli enige om hvem som skal føre opp premien på lønnsoppgaven, slik at arbeidstakeren ikke blir fordelsbeskattet med mer enn full premie.

For de som er tilsatt kun en del av året, avkortes premien etter antall påbegynte måneder/12.

Lærlinger er delvis omfattet av gruppelivsordningen etter Særavtale for lærlinger jf. pkt. 9.10 i SPH. Premien for lærlinger er for kalenderåret 2017 fastsatt til kr 625,-. 

Etter fullmakt

Gisle Norheim

statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Eventuelle henvendelser:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf. 22244801