Fullmakt til Kongen til å ettergi skadebøter og inndragning til statskassen i straffesaker og saksomkostninger til staten i straffesaker, benefiserte saker og i søksmål der staten er part

DatoFOR-1988-02-10-4875
DepartementStortinget
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§75
Kunngjort
KorttittelFullmakt til Kongen til å ettergi skadebøter m.m.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Vedtatt av Stortinget 10. februar 1988.

I

Kongen får fullmakt til, når særlige forhold taler for det, å ettergi skadebøter og inndragning til statskassen i straffesaker og saksomkostninger til staten i straffesaker, benefiserte saker og i søksmål der staten er part.

II

Denne fullmakt gjelder fra 1. januar 1988 og inntil videre.