Vedtak om tollettelser i forbindelse med midlertidig anvendelse av frihandelsavtaler med de baltiske land og Færøyene.

DatoFOR-1992-06-19-465
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1992 503
Ikrafttredelse19.06.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§75, Stortingsvedtak
Kunngjort
KorttittelVedtak om tollettelser iht frihandelsavtaler

Kunngjøring fra Finans- og tolldepartementet av stortingsvedtak 19. juni 1992. 

Stortinget har 19. juni 1992 gjort følgende vedtak:

Finans- og tolldepartementet kan iverksette de tollettelser og tolladministrative tiltak som vil være nødvendige ved midlertidig anvendelse av frihandelsavtaler mellom Norge og henholdsvis Estland, Latvia, Litauen og Færøyene.