Vedtak om tollettelser i forbindelse med anvendelse av frihandelsavtale med Bulgaria.

DatoFOR-1993-06-17-558
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1993 766
Ikrafttredelse17.06.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§75, Stortingsvedtak
Kunngjort
KorttittelVedtak om tollettelser, Bulgaria

Kunngjøring fra Finans- og tolldepartementet av stortingsvedtak 17. juni 1993. 

Finans- og tolldepartementet kan iverksette de tollpreferanser og tolladministrative tiltak som vil være nødvendige i forbindelse med midlertidig anvendelse av frihandelsavtalen med Bulgaria.