Ikrafttredelse av EØS-komiteens beslutning nr. 7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll 47 og enkelte vedlegg til EØS-avtalen.

DatoFOR-1994-06-14-505
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertAvd I 1994 767
Ikrafttredelse01.07.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-11-27-109
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av Tilleggsavtalen til EØS-avtalen

Kunngjøring fra Utenriksdepartementet av stortingsvedtak 14. juni 1994. 

Tilleggsavtalen til EØS-avtalen, EØS-komiteens beslutning nr. 7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll 47 og enkelte vedlegg til EØS-avtalen, trer i kraft 1. juli 1994.