Vedtak om supplering av Verneplan for vassdrag.

DatoFOR-2005-02-18-888
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2005 hefte 11
Ikrafttredelse18.02.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-11-24-82-§32, LOV-2000-11-24-82-§33, LOV-2000-11-24-82-§34, LOV-2000-11-24-82-§35
Kunngjort19.08.2005
KorttittelVedtak om supplering av Verneplan for vassdrag

Kapitteloversikt:

Kunngjøring fra Olje- og energidepartementet av stortingsvedtak 18. februar 2005 med hjemmel i lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) kapittel 5, jf. St.prp.nr.75 (2003-2004) og Innst.S.nr.116 (2004-2005).

I

Følgende vassdrag tas inn i Verneplan for vassdrag: 

ObjektFylkeVassdrag
002/29HedmarkImsa
002/30Sølna
002/31Tunna
002/13OpplandTora
002/32Glitra
002/34Måråi
002/35Åfåtgrovi
002/14Jora
012/1BuskerudNedalselva
015/10VestfoldDalelva
016/8TelemarkKåla
016/9Rauda
016/11Digeråi
020/3Aust-AgderTovdalsvassdraget ovenfor Herefossfjorden
022/5Vest-AgderKosåna
025/1Litleåna ovenfor Eftestøl
027/2RogalandBjerkreimsvassdraget
-Åbødalsvassdraget
059/1HordalandRylandselva
060/1Loneelvi
062/2Øvstedalsvassdraget
063/1Hesjedalsvassdraget
-Vaulo m/Langfossen og Saltåna
071/2Sogn og FjordaneNærøydalselvi med unntak av sideelva Jordalselvi
073/1Erdalselvi
082/4Sørebøelva i Guddalsvassdraget
084/1Nausta
103/1Møre og RomsdalMåna
121/1Sør-TrøndelagSvorka
123/5Hena
123/2Homla
133/1Nordelva
127/2Nord-TrøndelagVerdalsvassdraget
128/2Jørstadelva
139/7Nesåa
141/1Kvistaelva
142/1Kongsmoelva m/Nordfolda
144/2NordlandUrdvollelva
156/2Glomdalselva
161/1Beiarelva
162/2Lakselva (Misvær)
166/1Laksåga (Rago)
171/1Forsaelva
175/2Østervikelva
177/4Sneiselva
185/3Nykvågvassdraget
197/2TromsStraumselva
211/3FinnmarkSør-Tverrfjordvassdraget
213/2Skillefjordelva

II

Vernegrensene for følgende vassdrag justeres i tråd med det som er beskrevet i St.prp.nr.75 (2003-2004) og Innst.S.nr.116 (2004-2005): 

ObjektFylkeVassdrag
016/6TelemarkLifjellområdet
017/1Bamble-Solum-Drangedal
017/3Rørholtfjorden
016/2Området mellom Seljordsvatn og Flåvatn

III

Vedtaket trer i kraft straks.