Kunngjøring av Stortingets vedtak 13. mai 2014 om endringer i Grunnloven. Fullmakt for Stortinget til å redigere Grunnloven

DatoFOR-2014-05-14-628
DepartementStortinget
PublisertI 2014 hefte 6
Ikrafttredelse13.05.2014
Sist endret
EndrerLOV-1814-05-17
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17
Kunngjort14.05.2014   kl. 14.15
KorttittelRedigeringsfullmakt om endringer i Grunnloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Kunngjøring ved kgl.res. 14. mai 2014. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. Jf. Dok.nr.12:16 (2011-2012), Dok.nr.12:30 (2011-2012), Dok.nr.12:31 (2011-2012), Dok.nr.12:32 (2011-2012), Dok.nr.12:33 (2011-2012), Innst.182 S (2013-2014), Innst.186 S (2013-2014), Innst.187 S (2013-2014) og Stortingets behandling 13. mai 2014.

II

Stortinget får fullmakt til ved alminnelig flertallsvedtak å redigere paragraf- og leddnummer i og henvisninger til bestemmelser som berøres av at det blir vedtatt et nytt kapittel E i Grunnloven om menneskerettigheter eller som berøres av at alternativer i forslaget her blir vedtatt.

Grunnlovsforslag fremsatt i sesjonen 2011-2012 som angår bestemmelser som berøres av at det blir vedtatt et nytt kapittel E i Grunnloven om menneskerettigheter eller av at alternativer i forslaget her blir vedtatt, behandles ut fra bestemmelsenes nye ledd- og paragrafnummerering.