Stortingsvedtak om CO₂ -avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2016

DatoFOR-2015-12-14-1567
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 14
IkrafttredelseBudsjettåret 2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§75, LOV-1990-12-21-72
Kunngjort17.12.2015   kl. 14.35
KorttittelVedtak om CO2-avgift, 2016

Hjemmel: Kunngjøring fra Finansdepartementet av stortingsvedtak 14. desember 2015 med hjemmel i Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 § 75 bokstav a og lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO₂ i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen. 

Fra 1. januar 2016 skal det i henhold til lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO₂ i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen betales CO₂ -avgift til statskassen etter følgende satser:

a.for gass kr 1,02 per standardkubikkmeter
b.for olje eller kondensat kr 1,02 per liter.