Stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2016 (kap. 5521 post 70)

DatoFOR-2015-12-14-1569
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 14
IkrafttredelseBudsjettåret 2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§75, LOV-2009-06-19-58
Kunngjort17.12.2015   kl. 14.35
KorttittelVedtak om merverdiavgift, 2016

Hjemmel: Kunngjøring fra Finansdepartementet av stortingsvedtak 14. desember 2015 med hjemmel i Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 § 75 bokstav a og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).

§ 1.Saklig virkeområde og forholdet til merverdiavgiftsloven

Fra 1. januar 2016 svares merverdiavgift etter satsene i dette vedtaket og i samsvar med lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).

§ 2.Alminnelig sats

Merverdiavgift svares med 25 pst. av avgiftspliktig omsetning, uttak og innførsel når ikke redusert sats skal anvendes etter bestemmelsene nedenfor.

§ 3.Redusert sats med 15 pst.

Merverdiavgift svares med 15 pst. av omsetning, uttak og innførsel av næringsmidler som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-2.

§ 4.Redusert sats med 10 pst.

Merverdiavgift svares med 10 pst. av omsetning og uttak av tjenester som gjelder:

a)persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-3,
b)transport av kjøretøy på fartøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-4,
c)utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-5,
d)rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-6,
e)kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7,
f)adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-9,
g)adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-10,
h)rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-11.
§ 5.Redusert sats med 11,11 pst.

Merverdiavgift svares med 11,11 pst. av omsetning mv. av viltlevende marine ressurser som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-8.