Revisjonsakten av 29. november 2000

DatoTRAKTAT-2000-11-29-23
Departement
Publisert
Ikrafttredelse13-12-2007
Sist endret
Endrer05-10-1973 nr 1
Gjelder for
MerknadSt.prp.nr.53 (2006-2007) Innst.S.nr.253 (2006-2007) Stortingsvedtak 11. juni 2007
KorttittelRevisjonsakten av 29. november 2000

I henhold til kgl.res. av 29. juni 2007 ble revisjonsakten tiltrådt. Revisjonsakten trådte i kraft 1. januar 2008. Det vises til St.prp.nr.53 (2006-2007), Innst.S.nr.253 (2006-2007) og til vedtak i Stortinget 11. juni 2007. Den europeiske patentkonvensjonen 2000, som vedtatt ved Forvaltningsrådets beslutning av 28. juni 2001

📥 Orginal tekst