Lovdata som hjelpemiddel ved eksamen

I flere sammenhenger kan Lovdata være et naturlig hjelpemiddel ved eksamen. På denne siden vil vi beskrive hvordan man bør tilrettelegge tilgangen til våre ulike løsninger med tanke på de spesielle reglene som gjelder ved avvikling av digital eksamen.

Lovdatas åpne sider

På våre åpne sider finnes det ingen muligheter for kommunikasjon mellom brukere, så disse sidene er i utgangspunktet trygge å tillate som hjelpemiddel ved eksamen. 

All trafikk til sidene våre er imidlertid kryptert slik at det ikke er mulig for undervisningsinstitusjonene å overvåke nett-trafikken ved eksamen. Dette kan åpne for at eksaminander logger inn på Lovdatas PRO-løsning, hvor det finnes mulighet for kommunikasjon mellom brukere.

Derfor finnes det en egen tilgang til våre åpne sider under et eget domene: http://eksamen.lovdata.no . Trafikken til dette domenet foregår ukryptert, og det er heller ikke mulig å bruke PRO-løsningen gjennom dette domenet. Dette domenet ligger også på en egen IP, noe som gir en trygg løsning.

All informasjon som ligger under dette domenet er oppdatert på samme måte som våre vanlige sider.

Ved å åpne trafikk til dette spesielle eksamens-domenet kan man trygt gi tilgang til våre åpne sider som tillatt hjelpemiddel ved eksamen.

Lovdata PRO

Lovdata PRO har flere muligheter for kommunikasjon mellom brukere. 

For eksamen der det er viktig å hindre informasjonsdeling mellom eksaminander og mellom eksaminander og eksterne brukere bør derfor ikke Lovdata PRO være tillatt hjelpemiddel.
Lovdata er i dialog med flere undervisningsinstitusjoner om tilpasning av PRO-løsningen for bruk i slike sammenhenger. For informasjon om dette arbeidet, ta gjerne kontakt med utvikling@lovdata.no