Hvitt hjelpeikon på rød bakgrunn

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hvor søker jeg?

Hvordan finne lover og regler?

Hvordan filtrerer jeg søket mitt?

Hvordan virker innholdsfortegnelsen?

Hvordan finner jeg lovens forskrifter?

Hvordan navigere i større dokumenter?

Hvordan skrive ut/dele et dokument?

Hvordan dele en paragraf?

Å bruke menyen på Lovdata?

Rettskilder - hva er det?

Filtreringsalternativer

Hjelp

Lovdata i sosiale medier

Lovdata på engelsk

Hvordan justere tekststørrelsen?

 

 

Hvor søker jeg?

Søkefeltet finner du på toppen av siden og det er tilgjengelig for deg hele tiden.

 

 

 

   

 

Hvordan finne lover og regler?

Søker du f.eks. etter arbeidsmiljøloven kan du skrive lovens fulle tittel eller korttittel i søkefeltet slik:

 

 

Legg merke til at det dukker opp en søkeknapp til høyre i søkefeltet i det du begynner å skrive. Søket gjennomføres ved å trykke enter-tasten eller å klikke på søkeknappen. Søket i Lovdatas åpne sider blir automatisk trunkert (*).

Søkeresultatet sorteres etter relevans og inkluderer alle rettskilder på Lovdatas åpne sider.

Hvor mange treff søket ga vises på denne måten:          

 

Hvordan filtrerer jeg søket mitt?

På søkeresultatsiden har du mulighet til å filtrere søket ditt.

Klikk på

og du vil få opp en nedtrekksmeny som viser hvilke rettskilder du har treff i. Antall treff i hver rettskilde vises i blå sirkel på høyre side i nedtrekksmenyen. Klikk på den rettskilden du vil filtrere på.

 

 

 

Søkeresultatet for arbeidsmiljøloven i rettskilden Lover vil nå vises på resultatlisten. Øverst i søkeresultatet finner og klikker du på arbeidsmiljøloven.  

 

 

Kort om loven er Lovdatas beskrivelse av loven. Kort om loven informerer bl.a. om lovens inndeling.   Kort om loven er foreløpig kun skrevet for noen få lover, men vil bli utarbeidet for flere lover i 2014.

Kapitteloversikt er nå tilgjengelig for alle lover og forskrifter som inneholder kapitler. Kapitteloversikten viser hva det enkelte kapittel omhandler og hvilke paragrafer som finnes i kapittelet. Til de lover der Lovdata har skrevet Kort om loven er kapitteloversikten plassert etter denne beskrivelsen.

 

 

 

 

Hvordan virker innholdsfortegnelsen?

Du kan enkelt søke og navigere rundt i lovens innhold ved å bruke innholdsfortegnelsen over lovens tittel som er tilgjengelig hele tiden. En knapp for innholdsfortegnelse i toppen av dokumentet gjør det nå lettere for nye brukere å finne innholdsfortegnelsen til lover og forskrifter.

 

Nedtrekksmenyen som kommer frem når du trykker på Innholdsfortegnelse, har fått flere linjer og det er blitt enklere å rulle seg frem til ønsket paragraf - også på mobile enheter.

 

Søk i Innholdsfortegnelse er mulig fra et søkevindu øverst i innholdsfortegnelsen. Her kan du finne frem til alle paragrafer som inneholder det ordet du søker etter i tittellinjen.

 

 

 Innholdsfortegnelsen vil oppdatere seg etterhvert som du blar i lovens innhold.

 

 

Hvordan finner jeg lovens forskrifter?

 

Ved siden av innholdsfortegnelsen finner du flere nyttige funksjoner:

 

 

 

Arbeidsmiljølovens forskrifter finner du enkelt og raskt ved å trykke på ikonet

Dette tar deg til et hjemmelsregister som lister opp sentrale forskrifter som er hjemlet i den enkelte paragraf i arbeidsmiljøloven.

Hvordan navigere i store lover og regler?

 

For at du enkelt skal kunne navigere frem og tilbake i større lover, forskrifter m.m. finner du i bunnen av slike dokumenter navigeringsknapper:

 

 

 

Hvordan skrive ut/dele et dokument?

Ikonet   skriver ut arbeidsmiljøloven, mens ikonet    gir deg mulighet til å lenke til eller dele loven.

 

 

 

Hvordan dele en paragraf? 

Du har også mulighet til å lenke til og dele på paragrafnivå. Holder du musepekeren over en paragraf vil det dukke opp et delingsikon  til venstre for paragrafens overskrift som du ka trykke på:

 

 

 

Å bruke menyen på Lovdata 

venstre side av skjermen finner du menyen:

 

Rettskilder - hva er det?

Menyvalgene åpnes ved å klikke på dem. Klikk på Rettskilder og du får opp følgende valg:

 

 

 

 

Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend

Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.

 

 

Stortingsvedtak omfatter her kun årlige skatte-, avgifts- og tollvedtak samt regler for Stortingets virksomhet som er kunngjort i Norsk Lovtidend. For andre vedtak, se Stortingets nettside.  

 

 

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.     

Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.  

Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.

 

 

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget. 

 

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling 1 inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling 2 inneholder regionale og lokale forskrifter.      

Tekstene er gjengitt slik de opprinnelig ble vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.  

 

    

På disse siden omftter dommer alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra lagmannsrettene. Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ca. fire måneder.

Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstle i Strasbourg, med lenker til orginaldokumeter. Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år.

 

 

 

UDs traktatregister gir informasjon om bilaterale og multilaterale overenskomster som Norge er part i. Registeret gir imidlertid ikke oppdatert informasjon om andre lands partsforhold, og bistandsavtaler vil normalt ikke være omfattet av dette registeret.

 

Filtreringsalternativer 

Når du har valgt rettskilde kan det filtreres på bl.a. departementer, år, fylker m.m. Slike nedtrekksmenyer benyttes for alle rettskilder på Lovdatas åpne sider.

Du kan også sortere kronologisk og/eller alfabetisk:

 

 

Hjelp 

 

Hjelpesidene våre finnes under fanen på høyre side av skjermbildet:

 

Her vil du finne mye nyttig informasjon om bruk av systemet og innholdet i det.

Fant du ikke det du lette etter, send oss en tilbakemelding her!

Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer. Lovdata kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt tilfelle. Kontakt den offentlige etaten spørsmålet gjelder, eventuelt advokat eller rettshjelper hvis du har behov for slik bistand.

 

Lovdata i sosiale medier

 

  og  for ferske tweets og posts!

 

Lovdata på engelsk og hvordan forstørre teksten? 

Nederst på siden finner du Lovdata på engelsk, justering av tekststørrelse og kontaktinformasjon.