Kontakt oss

Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer. Lovdata kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt tilfelle. Kontakt den offentlige etaten spørsmålet gjelder, eventuelt advokat eller rettshjelper hvis du har behov for slik bistand.

Telefon:
Tlf.: 23 11 83 00
Faks: 23 11 83 01
Kontortid: kl. 0800–1600

Adresse:
Lovdata
Postboks 2016 Vika
0125 Oslo      

Besøksadresse:
Haakon VIIs gate 2
0161 Oslo


For å sende epost benyttes navnet etterfulgt av @lovdata.no

Administrasjon


Fakturering/regnskap

regnskap

Markedsføring


Generell informasjon om Lovdata, brukerstøtte til abonnenter, spørsmål om bestilling, kurs, Pressekontakt mv.

marked

Drift og utvikling


Lovdata Pro – Lovdata Åpne sider

support

Tekst til publikasjoner mv.

pub

Utvikling 

utvikling

Redaksjon


Lover og sentrale forskrifter mv. (Lovtidend avd.1)

ltavd1

Regionale og lokale forskrifter mv. (Lovtidend avd.2)

ltavd2

Høyesterettsavgjørelser 

hr

Lagmannsrettsavgjørelser

lagmannsrett

Tingrettsavgjørelser
tingrett

Feil i og kommentarer til Norges Lover. 

norges.lover

Tidsskriftet Lov&Data

lovogdata

Rundskriv

rundskriv


Ansatte


For e-post til ansatte benyttes initialene nedenfor etterfulgt av @lovdata.no


Administrasjon

Odd Storm-Paulsen, Direktør
Telefon: 23 11 83 29
Epost: osp

Trygve Harvold, Spesialrådgiver
Telefon: 23 11 83 37
Epost: th

Tone Johannesen, Regnskapskonsulent
Telefon: 23 11 83 28
Epost: tj

Elisabeth Vaakanainen, Administrasjonssekretær
Telefon: 23 11 83 00
Epost: ev


Markedsføring

Aud Manger, Markedssjef
Telefon: 23 11 83 31
Epost: am

Lene Skoli Strand, Markedskonsulent
Telefon: 23 11 83 32
Epost: lss

Bjørnar Bruskeland, Salgskonsulent
Telefon: 23 11 83 40
Epost: bb


Drift og utvikling

Kristian Torp, IKT-ansvarlig
Telefon: 23 11 83 11
Epost: kt

Anne Lise Stray, Systemkonsulent
Telefon: 23 11 83 34
Epost: als

Simon Skrede, Prosjektleder
Telefon: 23 11 83 30
Epost: sis

Tor Henning Ueland, Seniorutvikler
Telefon: 23 11 83 10
Epost: thu

Linn A.T. Pettersen, Utvikler
Telefon: 23 11 83 23
Epost: lap


Redaksjon

Henning Ve, Basesjef
Telefon: 23 11 83 21
Epost: hv

Knut Davidsen, Redaktør Norsk Lovtidend
Telefon: 23 11 83 15
Epost: kd

Sandra S. Henden, Redaksjonskonsulent
Telefon: 23 11 83 20
Epost: ssh

Dag T. Hoelseth, Redaksjonskonsulent
Telefon: 23 11 83 16
Epost: dth

Kaja Kelder, Redaksjonskonsulent
Telefon: 23 11 83 17
Epost: kk

Merete Toffa, Redaksjonskonsulent
Telefon: 23 11 83 27
Epost: mt

Ragnhild Botten Weel, Redaksjonskonsulent
Telefon: 23 11 83 14
Epost: rbw

Gudrun W. Amble, Informasjonsforvalter
Telefon: 23 11 83 12
Epost: gwa

Randi Bjørhei, Informasjonsforvalter
Telefon: 23 11 83 13
Epost: rb

Mari Elton , Informasjonsforvalter
Telefon: 23 11 83 22
Epost: me

Kari Gyllander, Informasjonsforvalter
Telefon: 23 11 83 35
Epost: kg

Beate Kronen, Informasjonsforvalter
Telefon: 23 11 83 26
Epost: bk

Tone Merete Myhrvold, Informasjonsforvalter
Telefon: 23 11 83 25
Epost: tmm