Kontakt oss

Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer. Lovdata kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt tilfelle. Kontakt den offentlige etaten spørsmålet gjelder, eventuelt advokat eller rettshjelper hvis du har behov for slik bistand.

Telefon:
Tlf.: 23 11 83 00
Faks: 23 11 83 01
Kontortid: kl. 0800–1600

Adresse:
Lovdata
Postboks 2016 Vika
0125 Oslo      

Besøksadresse:
Haakon VIIs gate 2
0161 Oslo


Administrasjon


Fakturering/regnskap
regnskap@lovdata.no

Markedsføring


Generell informasjon om Lovdata
Brukerstøtte til abonnenter
Spørsmål om bestilling, kurs mv.
Pressekontakt
marked@lovdata.no

Drift og utvikling


Lovdata Pro – Lovdata Åpne sider
support@lovdata.no

Tekst til publikasjoner mv.
pub@lovdata.no

Utvikling
utvikling@lovdata.no

Redaksjon


Lover og sentrale forskrifter mv. (Lovtidend avd.1)
ltavd1@lovdata.no

Regionale og lokale forskrifter mv. (Lovtidend avd.2)
ltavd2@lovdata.no

Høyesterettsavgjørelser
hr@lovdata.no

Lagmannsrettsavgjørelser
lagmannsrett@lovdata.no

Tingrettsavgjørelser
tingrett@lovdata.no

Feil i og kommentarer til Norges Lover.
norges.lover@lovdata.no

Tidsskriftet Lov&Data
lovogdata@lovdata.no

Rundskriv
rundskriv@lovdata.no

Ansatte


For e-post til ansatte benyttes initialene nedenfor etterfulgt av @lovdata.no


Administrasjon

Odd Storm-Paulsen, Direktør
Telefon: 23 11 83 29
Epost: osp

Trygve Harvold, Spesialrådgiver
Telefon: 23 11 83 37
Epost: th

Tone Johannesen, Regnskapskonsulent
Telefon: 23 11 83 28
Epost: tj

Elisabeth Vaakanainen, Administrasjonssekretær
Telefon: 23 11 83 00
Epost: ev


Markedsføring

Aud Manger, Markedssjef
Telefon: 23 11 83 31
Epost: am

Lene Skoli Strand, Markedskonsulent
Telefon: 23 11 83 32
Epost: lss

Bjørnar Bruskeland, Salgskonsulent
Telefon: 23 11 83 40
Epost: bb


Drift og utvikling

Kristian Torp, IKT-ansvarlig
Telefon: 23 11 83 11
Epost: kt

Anne Lise Stray, Systemkonsulent
Telefon: 23 11 83 34
Epost: als

Simon Skrede, Prosjektleder
Telefon: 23 11 83 30
Epost: sis

Henning Solberg, Systemutvikler
Telefon: 23 11 83 24
Epost: hs

Tor Henning Ueland, Seniorutvikler
Telefon: 23 11 83 10
Epost: thu

Linn A.T. Pettersen, Utvikler
Telefon: 23 11 83 23
Epost: lap


Redaksjon

Henning Ve, Basesjef
Telefon: 23 11 83 21
Epost: hv

Knut Davidsen, Redaktør Norsk Lovtidend
Telefon: 23 11 83 15
Epost: kd

Sandra S. Henden, Redaksjonskonsulent
Telefon: 23 11 83 20
Epost: ssh

Dag T. Hoelseth, Redaksjonskonsulent
Telefon: 23 11 83 16
Epost: dth

Kaja Kelder, Redaksjonskonsulent
Telefon: 23 11 83 17
Epost: kk

Merete Toffa, Redaksjonskonsulent
Telefon: 23 11 83 27
Epost: mt

Ragnhild Botten Weel, Redaksjonskonsulent
Telefon: 23 11 83 14
Epost: rbw

Gudrun W. Amble, Informasjonsforvalter
Telefon: 23 11 83 12
Epost: gwa

Randi Bjørhei, Informasjonsforvalter
Telefon: 23 11 83 13
Epost: rb

Mari Elton , Informasjonsforvalter
Telefon: 23 11 83 22
Epost: me

Kari Gyllander, Informasjonsforvalter
Telefon: 23 11 83 35
Epost: kg

Beate Kronen, Informasjonsforvalter
Telefon: 23 11 83 26
Epost: bk

Tone Merete Myhrvold, Informasjonsforvalter
Telefon: 23 11 83 25
Epost: tmm