Redaktøransvar


Ansvarlig redaktør lovdata.no og direktør:  Odd Storm-Paulsen

Redaktør for Norsk Lovtidend:  Knut Erik Davidsen


Lovdata har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.

© 2013 Stiftelsen Lovdata


Adresse:
Lovdata
Postboks 2016 Vika
0125 Oslo

Tlf.: 23 11 83 00

For ytterligere kontaktinformasjon se http://www.lovdata.no/info/kontakt.html