Grunnlovsforslag documents140 treff

Grunnlovsforslag for Kongeriket Norges Grunnlov (LOV-1814-05-17).


Grunnlovsforslag 36 (2015-2016), Dok.nr.12:36 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Svein Flåtten, Bente Stein Mathisen og Nils Aage Jegstad om § 95 nytt tredje ledd (om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslige tjenester for saker som skal avgjøres av domstolene)

Grunnlovsforslag 36 (2015-2016), Dok.nr.12:36 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 35 (2015-2016), Dok.nr.12:35 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Eivind Smith, vedtatt til fremsettelse av Michael Tetzschner, Elin Rodum Agdestein og Regina Alexandrova, om endring i § 5 (om kongens immunitet)

Grunnlovsforslag 35 (2015-2016), Dok.nr.12:35 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 34 (2015-2016), Dok.nr.12:34 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle og Torhild Aarbergsbotten om endring i § 21 annet punktum (om avgivelse av ed eller forsikring som vilkår for å bli beskikket som embetsmann)

Grunnlovsforslag 34 (2015-2016), Dok.nr.12:34 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 33 (2015-2016), Dok.nr.12:33 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Ketil Kjenseth og Trine Skei Grande om opphevelse av § 117 (odels- og åsetesretten)

Grunnlovsforslag 33 (2015-2016), Dok.nr.12:33 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 32 (2015-2016), Dok.nr.12:32 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande, Abid Q. Raja og Sveinung Rotevatn om endring i §§ 4 og 16 (forholdet mellom stat og kirke)

Grunnlovsforslag 32 (2015-2016), Dok.nr.12:32 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 31 (2015-2016), Dok.nr.12:31 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Sveinung Rotevatn, Abid Q. Raja og Trine Skei Grande om endring i § 57 (valgordningen)

Grunnlovsforslag 31 (2015-2016), Dok.nr.12:31 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 30 (2015-2016), Dok.nr.12:30 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle, Hans Fredrik Grøvan, Abid Q. Raja og Martin Kolberg om endring i § 63 (fritak fra ombudsplikten ved stortingsvalg)

Grunnlovsforslag 30 (2015-2016), Dok.nr.12:30 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 29 (2015-2016), Dok.nr.12:29 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Helge Thorheim, Tom E. B. Holthe, Abid Q. Raja, Bård Vegar Solhjell og Karin Andersen om ny § 103 (rett til å stifte familie mv.)

Grunnlovsforslag 29 (2015-2016), Dok.nr.12:29 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 28 (2015-2016), Dok.nr.12:28 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Helga Pedersen, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes og Abid Q. Raja om endring i § 108 (anerkjennelse av det samiske folk)

Grunnlovsforslag 28 (2015-2016), Dok.nr.12:28 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 27 (2015-2016), Dok.nr.12:27 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås, Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø om ny § 107 (grunnlovfesting av retten til bolig)

Grunnlovsforslag 27 (2015-2016), Dok.nr.12:27 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 26 (2015-2016), Dok.nr.12:26 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Torgeir Knag Fylkesnes, Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø, Abid Q. Raja, Snorre Serigstad Valen og Karin Andersen om ny § 111 (om at de marine ressursene tilhører fellesskapet og skal komme kystsamfunnene til gode)

Grunnlovsforslag 26 (2015-2016), Dok.nr.12:26 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 25 (2015-2016), Dok.nr.12:25 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Karin Andersen om ny § 111 i Grunnloven (levestandard og helse)

Grunnlovsforslag 25 (2015-2016), Dok.nr.12:25 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 24 (2015-2016), Dok.nr.12:24 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Ingrid Heggø, Knut Storberget, Odd Omland, Torgeir Knag Fylkesnes, Geir Pollestad, Martin Kolberg, Gunvor Eldegard, Jette F. Christensen, Abid Q. Raja og Line Henriette Hjemdal om endring i § 112 (om vern av matjordressursene)

Grunnlovsforslag 24 (2015-2016), Dok.nr.12:24 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 23 (2015-2016), Dok.nr.12:23 (2015-2016) Grunnlovsframlegg frå Ingrid Heggø, Helga Pedersen, Martin Kolberg, Knut Storberget, Pål Farstad, Geir Pollestad, Jette F. Christensen, Abid Q. Raja, Line Henriette Hjemdal og Martin Henriksen om ny § 112 a (om at dei marine ressursane høyrer fellesskapet til)

Grunnlovsforslag 23 (2015-2016), Dok.nr.12:23 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 22 (2015-2016), Dok.nr.12:22 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Snorre Serigstad Valen om endring i § 57 (endring av valgdistriktene i Norge)

Grunnlovsforslag 22 (2015-2016), Dok.nr.12:22 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 21 (2015-2016), Dok.nr.12:21 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Kirsti Bergstø, Snorre Serigstad Valen, Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn, Jette F. Christensen, Truls Wickholm og Heidi Nordby Lunde om endring i §§ 1, 3, 4 til 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 til 32, 34 til 37, 39 til 41, 43 til 48, 62, 67 til 69, 74 til 82, 86 og 121 (om å endre statsform til republikk)

Grunnlovsforslag 21 (2015-2016), Dok.nr.12:21 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 20 (2015-2016), Dok.nr.12:20 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen og Gunvor Eldegard om språklige justeringer i enkelte paragrafer i Grunnloven på nynorsk

Grunnlovsforslag 20 (2015-2016), Dok.nr.12:20 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 19 (2015-2016), Dok.nr.12:19 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle og Per Olaf Lundteigen om endring i § 89 (domstolskontroll med lover mv.)

Grunnlovsforslag 19 (2015-2016), Dok.nr.12:19 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 18 (2015-2016), Dok.nr.12:18 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Peter Christian Frølich og Michael Tetzschner om endring i § 25 (flytting av bestemmelsen om militærmakt mot innbyggerne)

Grunnlovsforslag 18 (2015-2016), Dok.nr.12:18 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 17 (2015-2016), Dok.nr.12:17 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle, Gunnar Gundersen, Bente Stein Mathisen og Heidi Nordby Lunde om endring i § 98 (forbud mot uforholdsmessig inngrep i borgernes frihetssfære)

Grunnlovsforslag 17 (2015-2016), Dok.nr.12:17 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 16 (2015-2016), Dok.nr.12:16 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Gunnar Gundersen, Michael Tetzschner, Svein Flåtten, Anders B. Werp, Olemic Thommessen og Ingjerd Schou om opphevelse av § 117 (odels- og åsetesretten)

Grunnlovsforslag 16 (2015-2016), Dok.nr.12:16 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 15 (2015-2016), Dok.nr.12:15 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Eivind Smith, vedtatt til fremsettelse av Michael Tetzschner og Sylvi Graham, om endring i §§ 17, 49, 50, 75 og 109 (retting av språklige feil etter grunnlovsendringene i 2014)

Grunnlovsforslag 15 (2015-2016), Dok.nr.12:15 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 14 (2015-2016), Dok.nr.12:14 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Ulf Leirstein og Erlend Wiborg om ny § 85 a (om folkeavstemning)

Grunnlovsforslag 14 (2015-2016), Dok.nr.12:14 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 13 (2015-2016), Dok.nr.12:13 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg om flytting av § 33 (Norges Bank)

Grunnlovsforslag 13 (2015-2016), Dok.nr.12:13 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 12 (2015-2016), Dok.nr.12:12 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Trond Giske og Ingvild Kjerkol om endring i § 57 annet og tredje ledd (valgordningen)

Grunnlovsforslag 12 (2015-2016), Dok.nr.12:12 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 11 (2015-2016), Dok.nr.12:11 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Bård Vegar Solhjell, Karin Andersen og Per Olaf Lundteigen om vedtak av Grunnloven på tidsmessig bokmål

Grunnlovsforslag 11 (2015-2016), Dok.nr.12:11 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 10 (2015-2016), Dok.nr.12:10 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Bård Vegar Solhjell, Karin Andersen og Abid Q. Raja om ny § 107 (rett til kulturell identitet og deltakelse i det kulturelle liv)

Grunnlovsforslag 10 (2015-2016), Dok.nr.12:10 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 9 (2015-2016), Dok.nr.12:09 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Karin Andersen og Abid Q. Raja om ny § 111 (levestandard og helse)

Grunnlovsforslag 9 (2015-2016), Dok.nr.12:09 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 8 (2015-2016), Dok.nr.12:08 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard og Tom E. B. Holthe om endring i § 113 a (begrensninger i de grunnlovfestede rettigheter)

Grunnlovsforslag 8 (2015-2016), Dok.nr.12:08 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 7 (2015-2016), Dok.nr.12:07 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø, Snorre Serigstad Valen, Karin Andersen, Sveinung Rotevatn og Trine Skei Grande om endring i §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerettsalder)

Grunnlovsforslag 7 (2015-2016), Dok.nr.12:07 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 6 (2015-2016), Dok.nr.12:06 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Kirsti Bergstø, Audun Lysbakken og Heikki Eidsvoll Holmås om endring i § 25 (forbud mot atomvåpen på norsk jord)

Grunnlovsforslag 6 (2015-2016), Dok.nr.12:06 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 5 (2015-2016), Dok.nr.12:05 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Bård Vegar Solhjell, Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes, Snorre Serigstad Valen og Heikki Eidsvoll Holmås om endring i §§ 2, 4, 9, 16 og 44 (endelig avskaffelse av statskirkeordningen)

Grunnlovsforslag 5 (2015-2016), Dok.nr.12:05 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 4 (2015-2016), Dok.nr.12:04 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Hans Fredrik Grøvan, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide om endring i § 93 (vern av liv fra unnfangelse til død)

Grunnlovsforslag 4 (2015-2016), Dok.nr.12:04 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 3 (2015-2016), Dok.nr.12:03 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø, Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om endring i § 93 (grunnlovfesting av retten til å søke asyl)

Grunnlovsforslag 3 (2015-2016), Dok.nr.12:03 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 2 (2015-2016), Dok.nr.12:02 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås og Bård Vegar Solhjell om å grunnlovfeste allemannsretten

Grunnlovsforslag 2 (2015-2016), Dok.nr.12:02 (2015-2016)


Grunnlovsforslag 1 (2014-2015), Dok.nr.12:01 (2014-2015) Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Helga Pedersen, Abid Q. Raja, Hans Fredrik Grøvan, Karin Andersen, Rasmus Hansson, Gunvor Eldegard og Jette F. Christensen om endring av Grunnloven § 108 (samene som urfolk)

Grunnlovsforslag 1 (2014-2015), Dok.nr.12:01 (2014-2015)


Grunnlovsforslag 38 (2011-2012), Dok.nr.12:38 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Hallgeir H Langeland, Jette F. Christensen og Marit Nybakk om endring av Grunnloven § 68 og § 80 (Stortinget trer sammen en måned tidligere)

Grunnlovsforslag 38 (2011-2012), Dok.nr.12:38 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 37 (2011-2012), Dok.nr.12:37 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Carl I Hagen vedtatt til fremsettelse av Christian Tybring-Gjedde om endringer i Grunnloven § 71 (å muliggjøre fritak for å møte på Stortinget)

Grunnlovsforslag 37 (2011-2012), Dok.nr.12:37 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 36 (2011-2012), Dok.nr.12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H Langeland og Per Olaf Lundteigen om endring i Grunnloven § 97 (unntak fra tilbakevirkningsforbudet for handlinger som var straffbare etter folkeretten)

Grunnlovsforslag 36 (2011-2012), Dok.nr.12:36 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 35 (2011-2012), Dok.nr.12:35 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Marit Nybakk. Jette F. Christensen, Hallgeir H Langeland og Trine Skei Grande om ny § 103 i Grunnloven (rett til å stifte familie mv.)

Grunnlovsforslag 35 (2011-2012), Dok.nr.12:35 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 34 (2011-2012), Dok.nr.12:34 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Anders Anundsen, Per Olaf Lundteigen og Geir Jørgen Bekkevold om ny § 103 i Grunnloven (rett til å stifte familie mv.)

Grunnlovsforslag 34 (2011-2012), Dok.nr.12:34 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 33 (2011-2012), Dok.nr.12:33 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H Langeland og Trine Skei Grande om ny § 93 i Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri)

Grunnlovsforslag 33 (2011-2012), Dok.nr.12:33 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 32 (2011-2012), Dok.nr.12:32 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Anders Anundsen og Per Olaf Lundteigen om ny § 93 i Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri)

Grunnlovsforslag 32 (2011-2012), Dok.nr.12:32 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 31 (2011-2012), Dok.nr.12:31 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter

Grunnlovsforslag 31 (2011-2012), Dok.nr.12:31 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 30 (2011-2012), Dok.nr.12:30 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter

Grunnlovsforslag 30 (2011-2012), Dok.nr.12:30 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 29 (2011-2012), Dok.nr.12:29 (2011-2012) Grunnlovsforslag frå Per Olaf Lundteigen, Lars Peder Brekk, Dag Ole Teigen, Hallgeir H Langeland, Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Geir Jørgen Bekkevold, Trine Skei Grande og Jenny Klinge om ny § 33 i Grunnlova (grunnlovsfesting av Noregs Bank)

Grunnlovsforslag 29 (2011-2012), Dok.nr.12:29 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 28 (2011-2012), Dok.nr.12:28 (2011-2012) Grunnlovsforslag frå Per Olaf Lundteigen, Lars Peder Brekk og Jenny Klinge om endring av § 57 i Grunnlova (berre norske borgarar skal reknast med ved mandatfordelinga)

Grunnlovsforslag 28 (2011-2012), Dok.nr.12:28 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 27 (2011-2012), Dok.nr.12:27 (2011-2012) Grunnlovsforslag frå Per Olaf Lundteigen, Lars Peder Brekk, Jenny Klinge, Hallgeir H Langeland og Jette F. Christensen om ny § 38 (grunnlovfesting av kroner og øre som norsk pengeeining)

Grunnlovsforslag 27 (2011-2012), Dok.nr.12:27 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 26 (2011-2012), Dok.nr.12:26 (2011-2012) Grunnlovsforslag frå Per Olaf Lundteigen, Lars Peder Brekk, Jenny Klinge, Hallgeir H Langeland og Aksel Hagen om endringar i § 49 og § 75 i Grunnlova (grunnlovsfesting av kommunalt sjølstyre)

Grunnlovsforslag 26 (2011-2012), Dok.nr.12:26 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 25 (2011-2012), Dok.nr.12:25 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Marit Nybakk, Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Hallgeir H Langeland og Per Olaf Lundteigen om vedtak av Grunnloven på tidsmessig bokmål og nynorsk

Grunnlovsforslag 25 (2011-2012), Dok.nr.12:25 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 24 (2011-2012), Dok.nr.12:24 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Hallgeir H Langeland og Rannveig Kvifte Andresen om endringer i Grunnloven § 2, § 4 og § 16 (endelig avskaffelse av statskirkeordningen)

Grunnlovsforslag 24 (2011-2012), Dok.nr.12:24 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 23 (2011-2012), Dok.nr.12:23 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Ulf Erik Knudsen, Øyvind Vaksdal og Torgeir Trældal om endring av Grunnloven § 75 (stabile rammebetingelser for næringslivet)

Grunnlovsforslag 23 (2011-2012), Dok.nr.12:23 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 22 (2011-2012), Dok.nr.12:22 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen og Per-Kristian Foss om en nynorsk versjon av Grunnloven

Grunnlovsforslag 22 (2011-2012), Dok.nr.12:22 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 19 (2011-2012), Dok.nr.12:19 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen, Øyvind Vaksdal og Ib Thomsen om endringer i Grunnloven § 49 (lokalt selvstyre/lokaldemokrati)

Grunnlovsforslag 19 (2011-2012), Dok.nr.12:19 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 18 (2011-2012), Dok.nr.12:18 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal om endringer av Grunnloven § 57 (Valgordningen)

Grunnlovsforslag 18 (2011-2012), Dok.nr.12:18 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 17 (2011-2012), Dok.nr.12:17 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen, Øyvind Vaksdal og Torgeir Trældal om opphevelse av Grunnloven § 107 (Odels- og Aasædesretten)

Grunnlovsforslag 17 (2011-2012), Dok.nr.12:17 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 16 (2011-2012), Dok.nr.12:16 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Line Henriette Hjemdal og Øyvind Håbrekke om ny § 93 eller ny § 95 a (vern av liv fra unnfangelse til død)

Grunnlovsforslag 16 (2011-2012), Dok.nr.12:16 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 15 (2011-2012), Dok.nr.12:15 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H Langeland, Anders Anundsen og Ulf Erik Knudsen om endringer i Grunnloven § 100 (om ytringsfrihet og religion)

Grunnlovsforslag 15 (2011-2012), Dok.nr.12:15 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 14 (2011-2012), Dok.nr.12:14 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande og Hallgeir H Langeland om rett til asyl

Grunnlovsforslag 14 (2011-2012), Dok.nr.12:14 (2011-2012)


Dok.nr.12:13 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande og Borghild Tenden om opphevelse av Grunnloven § 107 (opphevelse av odels- og åsetesretten)

Dok.nr.12:13 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 12 (2011-2012), Dok.nr.12:12 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Sverre Myrli, Gerd Janne Kristoffersen og Steinar Gullvåg om endring av Grunnloven § 106 (forvaltning av geistlighetens benefiserte gods (Opplysningsvesenets fond))

Grunnlovsforslag 12 (2011-2012), Dok.nr.12:12 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 11 (2011-2012), Dok.nr.12:11 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Hallgeir H Langeland, Akhtar Chaudhry, Marit Nybakk og Jette F. Christensen om endringer i Grunnloven § 25 (forbud mot produksjon, introduksjon, utplassering og bruk av atomvåpen i Norge)

Grunnlovsforslag 11 (2011-2012), Dok.nr.12:11 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 10 (2011-2012), Dok.nr.12:10 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Hallgeir H Langeland, Snorre Serigstad Valen, Eirin Sund, Truls Wickholm, Marianne Marthinsen og Jette F. Christensen om endring av Grunnloven §§ 1, 3, 4-9, 11-15, 17-32, 34-37, 39-41, 43-48, 62, 67-69, 74-82, 86 og 112 (innføring av republikk som styreform i Norge)

Grunnlovsforslag 10 (2011-2012), Dok.nr.12:10 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 9 (2011-2012), Dok.nr.12:09 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Hallgeir H Langeland om endring av Grunnloven § 112 (utvidelse av tidsfristen for å foreslå endringer i Grunnloven)

Grunnlovsforslag 9 (2011-2012), Dok.nr.12:09 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 8 (2011-2012), Dok.nr.12:08 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande og Borghild Tenden om endringer i Grunnloven §§ 4 og 16 (om forholdet stat/kirke)

Grunnlovsforslag 8 (2011-2012), Dok.nr.12:08 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 7 (2011-2012), Dok.nr.12:07 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Svein Roald Hansen, Marianne Aasen og Else-May Botten om endringer i Grunnloven § 93 med sikte på å åpne for at samtykke til suverenitetsoverføring kan gis med 2/3 flertall forutsatt at det først er avholdt en rådgivende folkeavstemning

Grunnlovsforslag 7 (2011-2012), Dok.nr.12:07 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 6 (2011-2012), Dok.nr.12:06 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Gunnar Gundersen, Svein Flåtten, Anders B. Werp og Olemic Thommessen om endringer i Grunnloven § 107 (odels- og åsetesretten)

Grunnlovsforslag 6 (2011-2012), Dok.nr.12:06 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 5 (2011-2012), Dok.nr.12:05 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Willy Amundsen, Bent Høie, Trond Helleland, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om tillegg i Grunnloven § 49 om grunnlovsfesting av lokaldemokratiet

Grunnlovsforslag 5 (2011-2012), Dok.nr.12:05 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 4 B (2011-2012), Dok.nr.12:04 B (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Hallgeir H Langeland: Grunnlovsforslag 4 (2011-2012) på bokmål og nynorsk

Grunnlovsforslag 4 B (2011-2012), Dok.nr.12:04 B (2011-2012)


Grunnlovsforslag 3 B (2011-2012), Dok.nr.12:03 B (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Hallgeir H Langeland: Grunnlovsforslag 3 (2011-2012) på bokmål og nynorsk

Grunnlovsforslag 3 B (2011-2012), Dok.nr.12:03 B (2011-2012)


Grunnlovsforslag 2 B (2011-2012), Dok.nr.12:02 B (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Dagfinn Høybråten: Grunnlovsforslag 2 (2011-2012) på bokmål og nynorsk

Grunnlovsforslag 2 B (2011-2012), Dok.nr.12:02 B (2011-2012)


Grunnlovsforslag 1 B (2011-2012), Dok.nr.12:01 B (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Øyvind Korsberg, Per-Kristian Foss, Marit Nybakk, Dagfinn Høybråten, Lars Peder Brekk og Trine Skei Grande: Grunnlovsforslag 1 (2011-2012) på bokmål og nynorsk

Grunnlovsforslag 1 B (2011-2012), Dok.nr.12:01 B (2011-2012)


Grunnlovsforslag 21 (2011-2012), Dok.nr.12:21 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Per-Kristian Foss, Carl I Hagen, Michael Tetzschner og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, Per-Kristian Foss og Michael Tetzschner om språklig fornyelse av Grunnloven

Grunnlovsforslag 21 (2011-2012), Dok.nr.12:21 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 20 (2011-2012), Dok.nr.12:20 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Aanund Hylland og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, om endring i Grunnloven § 80 (retting av en språklig feil)

Grunnlovsforslag 20 (2011-2012), Dok.nr.12:20 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 4 (2011-2012), Dok.nr.12:04 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Snorre Serigstad Valen, Frøydis Elisabeth Sund, Hallgeir H Langeland, Jette F. Christensen, Stine Renate Håheim og Trine Skei Grande om endringer i Grunnloven § 12, § 50 og § 61 (innføring av 16 års stemmerett)

Grunnlovsforslag 4 (2011-2012), Dok.nr.12:04 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 3 (2011-2012), Dok.nr.12:03 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Audun Lysbakken, Snorre Serigstad Valen, Rannveig Kvifte Andresen og Hallgeir H Langeland om endring i Grunnloven § 25 (mer åpenhet om norsk krigsdeltakelse i utlandet)

Grunnlovsforslag 3 (2011-2012), Dok.nr.12:03 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 2 (2011-2012), Dok.nr.12:02 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Dagfinn Høybråten, Anne Tingelstad Wøien, Erling Sande og Hallgeir H Langeland om endring av Grunnloven § 110 b - vern om matjordressursene

Grunnlovsforslag 2 (2011-2012), Dok.nr.12:02 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 1 (2011-2012), Dok.nr.12:01 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Øyvind Korsberg, Per-Kristian Foss, Marit Nybakk, Dagfinn Høybråten, Trygve Slagsvold Vedum, Trine Skei Grande og Snorre Serigstad Valen om endring i Grunnloven § 14 med sikte på å utelukke at stortingsrepresentanter kan beskikkes som statssekretærer

Grunnlovsforslag 1 (2011-2012), Dok.nr.12:01 (2011-2012)


Dok.nr.16 (2011-2012) Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven

Dok.nr.16 (2011-2012)


Grunnlovsforslag 25 (2007-2008), Dok.nr.12:25 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Inger S Enger, Trygve Slagsvold Vedum, Per Olaf Lundteigen, Anna Ceselie Brustad Moe og Kari Mette Prestrud om endringer i Grunnloven § 21, § 22 og § 27 med sikte på ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke

Grunnlovsforslag 25 (2007-2008), Dok.nr.12:25 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 23 (2007-2008), Dok.nr.12:23 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Carl I Hagen om å endre § 59 (Valgordningen) i Grunnloven slik at tallet 4 i femte ledd erstattes av tallet 5

Grunnlovsforslag 23 (2007-2008), Dok.nr.12:23 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 22 (2007-2008), Dok.nr.12:22 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, Laila Dåvøy, Line Henriette Holten Hjemdal og Dagfinn Høybråten om ny § 95 a i Grunnloven (Vern av liv)

Grunnlovsforslag 22 (2007-2008), Dok.nr.12:22 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 21 (2007-2008), Dok.nr.12:21 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Berit Brørby, Carl I Hagen, Steinar Gullvåg, Sonja Mandt-Bartholsen, Marianne Aasen, Tore Hagebakken, Eirin Faldet, Arne L. Haugen, Anne Marit Bjørnflaten, Sigrun Eng, Bendiks H Arnesen, Inger Løite og Eirin Kristin Sund om endring av § 71 i Grunnloven om rett til å nedlegge sitt verv som stortingsrepresentant på visse vilkår

Grunnlovsforslag 21 (2007-2008), Dok.nr.12:21 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 20 (2007-2008), Dok.nr.12:20 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Alvhild Hedstein og Gunvald Ludvigsen om endringer i Grunnloven § 4 og § 16 (om forholdet stat/kirke)

Grunnlovsforslag 20 (2007-2008), Dok.nr.12:20 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 19 (2007-2008), Dok.nr.12:19 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Odd Einar Dørum og Gunvald Ludvigsen om ny § 100a i Grunnloven (om likhet for loven og om grunnleggende rettssikkerhetsgarantier)

Grunnlovsforslag 19 (2007-2008), Dok.nr.12:19 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 18 (2007-2008), Dok.nr.12:18 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Vera Lysklætt og Odd Einar Dørum om ny § 100b og ny § 100c i Grunnloven (om privatlivets fred og personopplysninger)

Grunnlovsforslag 18 (2007-2008), Dok.nr.12:18 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 17 (2007-2008), Dok.nr.12:17 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Alvhild Hedstein og Anne Margrethe Larsen om ny § 100d i Grunnloven (om rett til asyl).

Grunnlovsforslag 17 (2007-2008), Dok.nr.12:17 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 14 (2007-2008), Dok.nr.12:14 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Carl I Hagen, Øystein Djupedal, Hill-Marta Solberg, Olav Akselsen, Berit Brørby, Lodve Solholm, Svein Roald Hansen og Ivar Skulstad med sikte på å innføre en ordning med oppløsningsrett og positiv parlamentarisme (investitur)

Grunnlovsforslag 14 (2007-2008), Dok.nr.12:14 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 13 (2007-2008), Dok.nr.12:13 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Svein Roald Hansen, Tore Hagebakken, Berit Brørby, Ivar Skulstad, Øystein Djupedal, Bent Høie, Per-Willy Amundsen, Åge Starheim, Ib Thomsen, Ola T Lånke, Lars Sponheim og Trygve Slagsvold Vedum om tillegg i Grunnloven § 49 om grunnlovsfesting av lokaldemokratiet

Grunnlovsforslag 13 (2007-2008), Dok.nr.12:13 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 12 (2007-2008), Dok.nr.12:12 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Odd Einar Dørum og Gunnar Kvassheim om endringer i Grunnloven § 100 (om ytringsfrihet og religion)

Grunnlovsforslag 12 (2007-2008), Dok.nr.12:12 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 11 (2007-2008), Dok.nr.12:11 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Lars Sponheim og Leif Helge Kongshaug om endringer i Grunnloven § 107 (odels- og åsetesretten)

Grunnlovsforslag 11 (2007-2008), Dok.nr.12:11 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 10 (2007-2008), Dok.nr.12:10 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Torfinn Opheim, Anders Anundsen, Ine Marie Eriksen Søreide, Rolf Reikvam, Dagrun Eriksen, Rune J Skjælaaen og Odd Einar Dørum om endringer i Grunnloven §§ 2, 4, 12, 16, 21, 22 og 27 med sikte på ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke

Grunnlovsforslag 10 (2007-2008), Dok.nr.12:10 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 24 (2007-2008), Dok.nr.12:24 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Rune Skjælaaen, Anna Ceselie Brustad Moe og Kari Mette Prestrud om endring av Grunnloven § 93 (rådgivende folkeavstemning)

Grunnlovsforslag 24 (2007-2008), Dok.nr.12:24 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 9 (2007-2008), Dok.nr.12:09 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Bård Hoksrud, Carl I Hagen og Lodve Solholm om oppheving av Grunnloven § 12 første ledd, § 12 tredje ledd, § 18, § 19, § 20 første ledd, § 21, § 22, § 25 første ledd og § 26 første ledd

Grunnlovsforslag 9 (2007-2008), Dok.nr.12:09 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 8 (2007-2008), Dok.nr.12:08 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Øyvind Korsberg, Hans Frode Kielland Asmyhr og Kåre Fostervold om opphevelse av Grunnloven § 107 (Odels- og Aasædesretten må ikke ophæves)

Grunnlovsforslag 8 (2007-2008), Dok.nr.12:08 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 7 (2007-2008), Dok.nr.12:07 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Øyvind Korsberg, Hans Frode Kielland Asmyhr og Kåre Fostervold om endringer i Grunnloven § 75 med sikte på å legge til rette for en større grad av stabilitet og klarhet i politikken og i rammebetingelsene for norsk næringsliv

Grunnlovsforslag 7 (2007-2008), Dok.nr.12:07 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 16 (2007-2008), Dok.nr.12:16 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Carl I Hagen og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Carl I Hagen, om språklig fornyelse av Grunnloven

Grunnlovsforslag 16 (2007-2008), Dok.nr.12:16 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 15 (2007-2008), Dok.nr.12:15 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Aanund Hylland og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Carl I Hagen, Inge Lønning, Berit Brørby, Ola T Lånke og Olav Gunnar Ballo, om endringer i Grunnloven §§ 30, 61, 100 og 106 (retting av språklige feil)

Grunnlovsforslag 15 (2007-2008), Dok.nr.12:15 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 6 (2007-2008), Dok.nr.12:06 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Heikki Holmås, Åsa Elvik, Inga Marte Thorkildsen og Odd Einar Dørum om endringer i Grunnloven §§ 12, 50 og 61 (innføring av stemmerettsalder 16 år ved stortingsvalg)

Grunnlovsforslag 6 (2007-2008), Dok.nr.12:06 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 5 (2007-2008), Dok.nr.12:05 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Hallgeir H Langeland, May Hansen, Lars Peder Brekk og André N. Skjelstad om innføring av en egen grunnlovsbestemmelse om vern mot diskriminering på grunn av kjønn og diskriminering av minoriteter

Grunnlovsforslag 5 (2007-2008), Dok.nr.12:05 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 4 (2007-2008), Dok.nr.12:04 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Inga Marte Thorkildsen, Hallgeir H Langeland og Karin Andersen om ny § 110 d alternativt ny § 110 e i Grunnloven (retten til bolig)

Grunnlovsforslag 4 (2007-2008), Dok.nr.12:04 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 3 (2007-2008), Dok.nr.12:03 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Øystein Djupedal, Ågot Valle og Rolf Reikvam om endringer i Grunnloven §§ 1, 3, 12-14, 16-22, 25-31, 62, 67-69, 74-81, 86 og 112, om opphevelse av Grunnloven §§ 4-9, 11, 23, 24, 32, 34-37, 39-41, 43-48, om ny § 113 og om endring av Grunnlovens overskrift. (Innføring av republikansk statsform)

Grunnlovsforslag 3 (2007-2008), Dok.nr.12:03 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 2 (2007-2008), Dok.nr.12:02 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Øystein Djupedal, Ågot Valle og Hallgeir H Langeland om endringer i Grunnloven §§ 2, 4, 12 og 16 med sikte på å avskaffe Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen og grunnlovsfeste landets statsskikk og menneskerettighetsforpliktelser

Grunnlovsforslag 2 (2007-2008), Dok.nr.12:02 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 1 (2007-2008), Dok.nr.12:01 (2007-2008) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Inge Lønning, Marianne Aasen Agdestein og Svein Roald Hansen om endringer i Grunnloven § 93 med sikte på å åpne for at samtykke til suverenitetsoverføring kan gis med 2/3 flertall dersom det først er avholdt en rådgivende folkeavstemning

Grunnlovsforslag 1 (2007-2008), Dok.nr.12:01 (2007-2008)


Grunnlovsforslag 21 (2003-2004), Dok.nr.12:21 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Ågot Valle, Martin Engeset, Kjell Engebretsen, Carl I Hagen og Modulf Aukan om endring av Grunnloven § 100 (ytringsfrihet).

Grunnlovsforslag 21 (2003-2004), Dok.nr.12:21 (2003-2004)


Grunnlovsforslag 20 (2003-2004), Dok.nr.12:20 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Gunnar Halvorsen om endring av Grunnloven § 59. (Tildeling av distriktsmandat).

Grunnlovsforslag 20 (2003-2004), Dok.nr.12:20 (2003-2004)


Grunnlovsforslag 19 (2003-2004), Dok.nr.12:19 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Ågot Valle og Siri Hall Arnøy om endring av Grunnloven § 5 med sikte på å avskaffe kongens immunitet mot rettsforfølgelse

Grunnlovsforslag 19 (2003-2004), Dok.nr.12:19 (2003-2004)


Grunnlovsforslag 18 (2003-2004), Dok.nr.12:18 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Ågot Valle og Siri Hall Arnøy om ny § 110 d alternativt ny § 110 e i Grunnloven (retten til bolig).

Grunnlovsforslag 18 (2003-2004), Dok.nr.12:18 (2003-2004)


Grunnlovsforslag 17 (2003-2004), Dok.nr.12:17 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Ågot Valle, Ingvild Vaggen Malvik, Siri Hall Arnøy og Øystein Djupedal om endringer i Grunnloven § 2, § 4, § 12 og § 16 med sikte på å avskaffe Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen og grunnlovsfeste landets statsskikk og menneskerettighetsforpliktelser.

Grunnlovsforslag 17 (2003-2004), Dok.nr.12:17 (2003-2004)


Grunnlovsforslag 16 (2003-2004), Dok.nr.12:16 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Ågot Valle, Siri Hall Arnøy, May Hansen og Hallgeir H. Langeland om innføring av en egen grunnlovsbestemmelse om vern mot diskriminering på grunn av kjønn og diskriminering av minoriteter.

Grunnlovsforslag 16 (2003-2004), Dok.nr.12:16 (2003-2004)


Grunnlovsforslag 15 (2003-2004), Dok.nr.12:15 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Ågot Valle, Siri Hall Arnøy, Øystein Djupedal, Rolf Reikvam og Hallgeir H Langeland om endringer i Grunnloven § 1, § 3, §§ 12-14, §§ 16-22, §§ 25-31, § 62, §§ 67-69, §§ 74-81, § 86 og § 112, om opphevelse av Grunnloven §§ 4-9, § 11, § 23, § 24, § 32, §§ 34-37, §§ 39-41, §§ 43-48, om ny § 113 og om endringer av Grunnlovens overskrift. (Innføring av republikansk statsform).

Grunnlovsforslag 15 (2003-2004), Dok.nr.12:15 (2003-2004)


Grunnlovsforslag 14 (2003-2004), Dok.nr.12:14 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Jørgen Kosmo, Berit Brørby, Siri Hall Arnøy, Olav Gunnar Ballo og Kjell Engebretsen om endringer i Grunnloven §§ 17, 49, 73, 74 og 76-78 med sikte på å oppheve inndelingen av Stortinget i to avdelinger (Odelstinget og Lagtinget).

Grunnlovsforslag 14 (2003-2004), Dok.nr.12:14 (2003-2004)


Grunnlovsforslag 13 (2003-2004), Dok.nr.12:13 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Carl I Hagen om endringer i Grunnloven § 75 med sikte på å legge til rette for en større grad av stabilitet og klarhet i politikken og i rammebetingelsene for norsk næringsliv.

Grunnlovsforslag 13 (2003-2004), Dok.nr.12:13 (2003-2004)


Grunnlovsforslag 12 (2003-2004), Dok.nr.12:12 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Marit Arnstad og Åslaug Haga om endring av Grunnloven § 93. (Rådgivende folkeavstemning).

Grunnlovsforslag 12 (2003-2004), Dok.nr.12:12 (2003-2004)


Grunnlovsforslag 11 (2003-2004), Dok.nr.12:11 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, Dagrun Eriksen og Per Steinar Osmundnes om ny § 95 a i Grunnloven. (Vern av liv).

Grunnlovsforslag 11 (2003-2004), Dok.nr.12:11 (2003-2004)


Grunnlovsforslag 10 (2003-2004), Dok.nr.12:10 (2003-2004) Grunnnlovsforslag fra Inge Lønning, Jan Tore Sanner, Martin Engeset og André Dahl om endringer av Grunnloven § 54, § 68, § 71 og § 112. (oppløsningsrett).

Grunnlovsforslag 10 (2003-2004), Dok.nr.12:10 (2003-2004)


Grunnlovsforslag 9 (2003-2004), Dok.nr.12:09 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Kjell Engebretsen, Anita Apelthun Sæle, Heidi Grande Røis, Magnhild Meltveit Kleppa og Trine Skei Grande om endringer i Grunnloven; § 49 a om grunnlovsfesting av det lokale selvstyret.

Grunnlovsforslag 9 (2003-2004), Dok.nr.12:09 (2003-2004)


Grunnlovsforslag 7 (2003-2004), Dok.nr.12:07 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Inge Lønning og Julie Christiansen om endringer i Grunnloven § 93 med sikte på å åpne for at samtykke til suverenitetsoverføring kan gis med 2/3 flertall dersom det først er avholdt en rådgivende folkeavstemning.

Grunnlovsforslag 7 (2003-2004), Dok.nr.12:07 (2003-2004)


Grunnlovsforslag 6 (2003-2004), Dok.nr.12:06 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra May Britt Vihovde om endringer i Grunnloven § 107 (odels- og åsetesretten).

Grunnlovsforslag 6 (2003-2004), Dok.nr.12:06 (2003-2004)


Grunnlovsforslag 5 (2003-2004), Dok.nr.12:05 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Steinar Bastesen om endringer i Grunnloven § 26, § 93 og § 110 d med sikte på å skjerpe reglene om inngåelser av internasjonale avtaler og for å grunnlovsfeste det demokratiske systemet både lokalt og nasjonalt.

Grunnlovsforslag 5 (2003-2004), Dok.nr.12:05 (2003-2004)


Grunnlovsforslag 4 (2003-2004), Dok.nr.12:04 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Carl I Hagen, Øystein Hedstrøm og Lodve Solholm om opphevelse av Grunnloven § 107 (Odels- og Aasædesretten maa ikke opphæves).

Grunnlovsforslag 4 (2003-2004), Dok.nr.12:04 (2003-2004)


Grunnlovsforslag 8 (2003-2004), Dok.nr.12:08 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Aanund Hylland og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Jørgen Kosmo og Kjell Engebretsen, om endringer i Grunnloven § 3, § 6, § 12, § 14, § 26, § 41, § 50, § 60, § 63, § 68, § 75, § 87, § 93, § 110 og § 110 a (retting av språklige feil).

Grunnlovsforslag 8 (2003-2004), Dok.nr.12:08 (2003-2004)


Grunnlovsforslag 3 (2003-2004), Dok.nr.12:03 (2003-2004) Forslag fra Siri Hall Arnøy, Heikki Holmås, Audun Bjørlo Lysbakken og Ågot Valle om endring av § 50 i Grunnloven (stemmerettsalder 16 år ved stortingsvalg)

Grunnlovsforslag 3 (2003-2004), Dok.nr.12:03 (2003-2004)


Grunnlovsforslag 2 (2003-2004), Dok.nr.12:02 (2003-2004) Forslag fra Jens Stoltenberg, Jørgen Kosmo, Carl I Hagen, Berit Brørby og Kjell Engebretsen om endringer i Grunnloven med sikte på å innføre en ordning med oppløsningsrett og positiv parlamentarisme (investitur)

Grunnlovsforslag 2 (2003-2004), Dok.nr.12:02 (2003-2004)


Grunnlovsforslag 1 (2003-2004), Dok.nr.12:01 (2003-2004) Forslag fra Jørgen Kosmo, Inge Lønning, Lodve Solholm, Ågot Valle, Odd Holten, Berit Brørby og Carl I Hagen om endringer i Grunnloven § 20, § 30, § 86 og § 87 og nye § 15 og § 82 (Riksretten).

Grunnlovsforslag 1 (2003-2004), Dok.nr.12:01 (2003-2004)


Dok.nr.19 (2003-2004) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen

Dok.nr.19 (2003-2004)


Grunnlovsforslag 10 (1999-2000), Dok.nr.12:10 (1999-2000) Grunnlovsforslag fra Gunnar Halvorsen om endring av Grunnloven § 59. (Tildeling av distriktsrepresentant)

Grunnlovsforslag 10 (1999-2000), Dok.nr.12:10 (1999-2000)


Grunnlovsforslag 17 (1999-2000), Dok.nr.12:17 (1999-2000) Grunnlovsforslag fra Gunnar Kvassheim og Lars Sponheim om ny § 100 a i Grunnloven. (Offentlighetsprinsippet)

Grunnlovsforslag 17 (1999-2000), Dok.nr.12:17 (1999-2000)


Grunnlovsforslag 16 (1999-2000), Dok.nr.12:16 (1999-2000) Grunnlovsforslag fra Gunnar Skaug, Carl I. Hagen, Einar Steensnæs, Jan Petersen, Kristin Halvorsen og Lars Sponheim om endring av Grunnloven § 100. (Ytringsfrihet)

Grunnlovsforslag 16 (1999-2000), Dok.nr.12:16 (1999-2000)


Grunnlovsforslag 11 (1999-2000), Dok.nr.12:11 (1999-2000) Grunnlovsforslag fra Carl I Hagen om endring av Grunnloven § 71. (Opphør av partimedlemskap)

Grunnlovsforslag 11 (1999-2000), Dok.nr.12:11 (1999-2000)


Grunnlovsforslag 8 (1999-2000), Dok.nr.12:08 (1999-2000) Grunnlovsforslag fra Gunnar Skaug, Carl I Hagen og Lars Sponheim om endringer av Grunnloven § 54, § 63, § 68, § 71, § 79 og § 112. (Oppløsningsrett)

Grunnlovsforslag 8 (1999-2000), Dok.nr.12:08 (1999-2000)


Grunnlovsforslag 7 (1999-2000), Dok.nr.12:07 (1999-2000) Grunnlovsforslag fra Gunnar Skaug, Carl I Hagen, Einar Steensnæs, Jan Petersen, Kristin Halvorsen og Lars Sponheim om endringer av Grunnloven §§ 50, 53, 57, 58, 59, 61, 62, 63 og ny § 82. (Valgordningen)

Grunnlovsforslag 7 (1999-2000), Dok.nr.12:07 (1999-2000)


Grunnlovsforslag 6 (1999-2000), Dok.nr.12:06 (1999-2000) Grunnlovsforslag fra Gunnar Kvassheim og Leif Helge Kongshaug om ny § 49a, alternativt § 82 eller § 85a i Grunnloven. (Kommunalt selvstyre)

Grunnlovsforslag 6 (1999-2000), Dok.nr.12:06 (1999-2000)


Grunnlovsforslag 5 (1999-2000), Dok.nr.12:05 (1999-2000) Grunnlovsforslag fra Carl I Hagen om endringer av Grunnloven § 21 og § 22. (Fjerning av regjeringens rett til å utnevne biskoper og øvrige kirkelige embetsmenn)

Grunnlovsforslag 5 (1999-2000), Dok.nr.12:05 (1999-2000)


Grunnlovsforslag 3 (1999-2000), Dok.nr.12:03 (1999-2000) Grunnlovsforslag fra Carl I Hagen om endringer av Grunnloven § 20, § 30 og § 86 (Riksretten)

Grunnlovsforslag 3 (1999-2000), Dok.nr.12:03 (1999-2000)


Grunnlovsforslag 2 (1999-2000), Dok.nr.12:02 (1999-2000) Grunnlovsforslag fra Øystein Djupedal og Rolf Reikvam om endringer i Grunnloven § 2, § 5, § 9, § 12, § 21, § 22, § 27, § 44 og § 106, opphevelse av Grunnloven § 4 og § 16 og endring av overskriften til kapittel A. (Statskirkeordningen og religions- og livssynsfrihet)

Grunnlovsforslag 2 (1999-2000), Dok.nr.12:02 (1999-2000)


Grunnlovsforslag 1 (1999-2000), Dok.nr.12:01 (1999-2000) Grunnlovsforslag fra Øystein Djupedal og Rolf Reikvam om endringer i Grunnloven § 1, § 3, §§ 12-14, §§ 16-22, §§ 25-31, § 62, §§ 67-69, §§ 74-81, § 86 og § 112, om opphevelse av Grunnloven §§ 4-9, § 11, § 23, § 24, § 32, §§ 34-37, §§ 39-41, §§ 43-48, om ny § 113 og om endring av Grunnlovens overskrift. (Innføring av republikansk statsform)

Grunnlovsforslag 1 (1999-2000), Dok.nr.12:01 (1999-2000)


Grunnlovsforslag 4 (1999-2000), Dok.nr.12:04 (1999-2000) Grunnlovsforslag fra Arne Lyngstad og Elsa Skarbøvik om endringer av Grunnloven § 21 og § 22. (Geistlige embetsmenn)

Grunnlovsforslag 4 (1999-2000), Dok.nr.12:04 (1999-2000)


Grunnlovsforslag 9 (1999-2000), Dok.nr.12:09 (1999-2000) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss og Inge Lønning om endringer av Grunnloven § 54, § 68, § 71 og § 112. (Oppløsningsrett)

Grunnlovsforslag 9 (1999-2000), Dok.nr.12:09 (1999-2000)


Dok.nr.19 (2011-2012) Rapport fra Grunnlovsspråkutvalget om utarbeidelse av språklig oppdaterte tekstversjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk

Dok.nr.19 (2011-2012)