Hjemmelsregister

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om stamhuset Rosendal og om forandring i arverettsreglene for stamhuset Jarlsberg [stamhusloven] (LOV-1927-07-04-11).


Ingen sentrale forskrifter er hjemlet i loven.

(Dette hjemmelsregisteret viser ikke evt. lokale forskrifter).