Hjemmelsregister documents4 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om særavgifter (særavgiftsloven) (LOV-1933-05-19-11).


17.12.2016 nr. 1673 Finansdepartementet

Vedtak om særavgifter til statskassen, 2017


16.12.2015 nr. 1686 Finansdepartementet

Forskrift om godkjenning av denaturering av etanolholdige preparater


21.12.2007 nr. 1766 Finansdepartementet

Skattebetalingsforskriften


§1

11.12.2001 nr. 1451 Finansdepartementet

Forskrift om særavgifter