Hjemmelsregister

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta (LOV-1953-05-29-1).


Ingen sentrale forskrifter er hjemlet i loven.

(Dette hjemmelsregisteret viser ikke evt. lokale forskrifter).