Hjemmelsregister documents20 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) (LOV-1961-05-12-2).


§13b

21.12.2001 nr. 1563 Kulturdepartementet

Forskrift til åndsverkloven


§15

21.12.2001 nr. 1563 Kulturdepartementet

Forskrift til åndsverkloven


§16

21.12.2001 nr. 1563 Kulturdepartementet

Forskrift til åndsverkloven


§16e

19.06.2015 nr. 725 Kulturdepartementet

Deleg. av myndighet til Kulturdepartementet


21.12.2001 nr. 1563 Kulturdepartementet

Forskrift til åndsverkloven


§17a

21.12.2001 nr. 1563 Kulturdepartementet

Forskrift til åndsverkloven


§31

21.12.2001 nr. 1563 Kulturdepartementet

Forskrift til åndsverkloven


§35

21.12.2001 nr. 1563 Kulturdepartementet

Forskrift til åndsverkloven


§37

21.12.2001 nr. 1563 Kulturdepartementet

Forskrift til åndsverkloven


§38

19.06.2015 nr. 725 Kulturdepartementet

Deleg. av myndighet til Kulturdepartementet


21.12.2001 nr. 1563 Kulturdepartementet

Forskrift til åndsverkloven


§38a

21.12.2001 nr. 1563 Kulturdepartementet

Forskrift til åndsverkloven


§42b

21.12.2001 nr. 1563 Kulturdepartementet

Forskrift til åndsverkloven


§45a

21.12.2001 nr. 1563 Kulturdepartementet

Forskrift til åndsverkloven


§45b

21.12.2001 nr. 1563 Kulturdepartementet

Forskrift til åndsverkloven


§51

21.12.2001 nr. 1563 Kulturdepartementet

Forskrift til åndsverkloven


§53

21.12.2001 nr. 1563 Kulturdepartementet

Forskrift til åndsverkloven


§53b

21.12.2001 nr. 1563 Kulturdepartementet

Forskrift til åndsverkloven


§54

21.12.2001 nr. 1563 Kulturdepartementet

Forskrift til åndsverkloven


§59

21.12.2001 nr. 1563 Kulturdepartementet

Forskrift til åndsverkloven