Hjemmelsregister documents2 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven) (LOV-1962-06-22-8).


§2

19.02.1980 nr. 9862 Stortinget

Instruks for Sivilombudsmannen


§9

01.01.2003 nr. 4290 Stortinget

Orientering om Sivilombudsmannen