Hjemmelsregister documents5 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om trudomssamfunn og ymist anna (LOV-1969-06-13-25).


19.04.2005 nr. 345 Kulturdepartementet

Forskrift om trossamfunn


§14

10.10.1969 nr. 4361 Kulturdepartementet

Deleg. etter lov om trudomssamfunn og ymist anna


§18

10.10.1969 nr. 4361 Kulturdepartementet

Deleg. etter lov om trudomssamfunn og ymist anna


§19

10.10.1969 nr. 4361 Kulturdepartementet

Deleg. etter lov om trudomssamfunn og ymist anna


§20

10.10.1969 nr. 4361 Kulturdepartementet

Deleg. etter lov om trudomssamfunn og ymist anna